Leuven, 27 november 2020

 

Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige, CLB-arts
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Het eerste trimester loopt op zijn einde en taken van de contact tracing herschikken zich wat. Mogelijks is je CLB toe aan een herziening van de planning, in het bijzonder het systematisch contact voor de eerste kleuter.

Voor heel wat centra wordt het uiterst moeilijk om (alle) ouders uit te nodigen bij dit eerste CLB-consult.
Zou je toch graag die ouders bereiken die het meeste nood hebben aan een gesprek of ondersteuning, dan biedt de Balansmeter misschien wel een oplossing.

Waarom zou je die inspanning doen?

  • Omdat de veiligheid en het gezond opgroeien van kinderen in het gedrang is waar de opvoedingslast van ouders hun kracht overstijgt;
  • Omdat het kleuterconsult met ouders een unieke kans is om outreachend te werken;
  • Omdat deze tweede lockdown nog zwaarder doorweegt dan de eerste.


De VWVJ biedt CLB’s de mogelijkheid om dit schooljaar gebruik te maken van een digitale versie van de Balansmeter. Heb je interesse, dan kom je in  het document in bijlage te weten wat de Balansmeter precies is, hoe het werkt, waarom je het zou inzetten, wanneer je het kan inzetten en hoe de VWVJ het gebruik van deze eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool mogelijk maakt.

Heb je belangstelling om in te gaan op het tijdelijke aanbod, of heb je vragen,  neem dan ten laatste op 7 december (voor 12uur) contact op met Ann.

Ann.keymeulen@vwvj.be of 0499/36.10.79

 

Hartelijke groeten,

Ann Keymeulen en Katelijne Van Hoeck

de_balansmeter_nieuwsbrief_fin.pdf

Share this