Beste CLB-directie
Beste CLB-arts of CLB-verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

In juni kon je reeds kennis maken met het VWVJ-vormingsaanbod 2023-2024.

Noteer dat inschrijven hiervoor mogelijk is vanaf 1 september via vwvj.be > vorming.

Graag vestigen we ook de aandacht op een licht gewijzigde inschrijvingsprocedure. Inschrijven gebeurt voortaan via een 'gepersonaliseerd account'.

Om problemen bij het inschrijven te voorkomen, neem vooraf zeker zorgvuldig de instructies door die je in deze vormingsbrochure leest onder de rubriek 'opgelet!' (of: via de rubriek 'vorming' op de site).

 

We wensen je van harte een bruisende start én verderzetting!

Het VWVJ-team

Share this