Beste CLB-directie,

Beste coördinator voor de Standaard Vaccinaties,

Beste VWVJ-leden,

Waar staan we? Wat hebben jullie nodig? Waar sturen we best bij?  

Help ons om inzicht te krijgen en zo de implementatie van de Standaard Vaccinaties te bevorderen.  

De implementatie van standaarden gaat niet vanzelf. Voor de brede toepassing van richtlijnen zijn blijvende structurele implementatieactiviteiten noodzakelijk. De VWVJ ondersteunt CLB-ers en CLB’s bij de invoering, toepassing en borging van standaarden in de dagelijkse praktijk.

In september 2005 kreeg de Standaard Vaccinaties het fiat van de Vlaamse overheid om breed geïmplementeerd te worden in de CLB sector. Na een eerste evaluatie van de implementatie in 2011, willen we opnieuw de vinger aan de pols houden via een bevraging van de coördinatoren voor de Standaard Vaccinaties.  

Om zicht te krijgen op de mate waarin de standaard sindsdien geïmplementeerd is, worden een aantal stellingen bevraagd. Vervolgens komen ook vragen aan bod om na te gaan in welke mate jullie het aanbod van de VWVJ als helpend ervaren. Dit zal bijdragen om ons aanbod te optimaliseren.

De bevraging kan ook jullie helpen in de implementatie van de Standaard Vaccinatie. Het biedt immers de mogelijkheid om zelf te reflecteren over de implementatie en borging van de standaard in het centrum. Eenmaal de antwoorden verzameld zijn, bezorgen we jullie ook het algemene rapport van de bevraging. Dit kan helpen om waar nodig bij te sturen in de strategieën ter optimalisatie van de implementatie.

De bevraging

De anonieme bevraging bevat stellingen en een aantal open vragen. We vragen dat de vragenlijst wordt ingevuld door de coördinator voor de Standaard Vaccinaties. Het invullen neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Is er in jouw centrum geen coördinator vaccinatie? Spreek onderling af wie de vragenlijst dan best invult, je kunt dit ook samen doen. We vragen dat de vragenlijst slecht éénmaal ingevuld wordt per CLB.

De Standaard Vaccinaties bevat een hele reeks aanbevelingen. Je zal merken dat een deel van de stellingen handelen over de globale Standaard Vaccinaties. Andere focussen dan weer specifiek op een aantal geselecteerde kernaanbevelingen.

We ontvangen de antwoorden (1 vragenlijst per CLB) graag ten laatste op 15 januari 2024.

Je kan de vragenlijst hier vinden.

Klankgroep vaccinaties

Aanvullend op de vragenlijst willen we jullie ook vragen of je interesse hebt deel uit te maken van de klankbordgroep vaccinaties. We willen graag via een klankbordgroep nieuwe materialen of wijzigingen aan de richtlijn aftoetsen bij een groep artsen en verpleegkundigen alvorens ze breed te implementeren. Concreet zou dit over een online overlegmoment gaan één of twee keer per jaar. Indien je hiervoor interesse hebt, gelieve dit te mailen naar heidi.castryck@vwvj.be.

Heel erg bedankt voor jullie input! Zo blijven we samen bouwen aan een kwaliteitsvol JGZ-aanbod voor elk kind.

Met vriendelijke groeten,

Ann Keymeulen

Heidi Castryck 

 

 

Share this