WERKKAARTEN GROEI EN PUBERTEIT (2019)

LIJST DYSMORFE KENMERKEN PER LICHAAMSREGIO

CURVES, INSTRUCTIE- en SCOREKAARTEN van de VLAAMSE GROEISTUDIE 2004


Bemerk:

 • * Nota september 2022 - update april 2023: bovenvermelde instructiekaarten zijn momenteel offline (via VUB-site). Wil je ze toch raadplegen, dan kan dit onrechtstreeks via de publicatie 'Vlaamse Groeicurven 2004' (M. Roelants, K. Hoppenbrouwers, R. Hauspy) -> te downloaden via deze link -> de kaarten vind je via de pagina's149-150 van deze publicatie.
 • ** Nota maart 2023: ook de gegevens voor het bestellen van de scorekaarten pubertaire ontwikkeling zijn niet meer beschikbaar via het VUB-platform: hier vind je een online omschrijving (en tekening) van de Tannerscore.
 • *** Nota ter ondersteuning van de interpretatie bij de recente BMI-curves:
  De opbouw van de nieuwe BMI-curves is voorzien zoals beschreven in de herwerkte Standaard Gewicht (VWVJ, 2018).

  Grenzen van de grijze zone voor ondergewicht
  De criteria zoals bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie vanaf de leeftijd van 18 jaar (ondergewicht: BMI ≤ 18.5 kg/m² en ernstig ondergewicht: BMI < 16 kg/m²) werden geëxtrapoleerd voor kinderen. De grenzen van de grijze zone komen op die manier overeen met de geslachtsgebonden SDS-waarden zoals weergegeven op de BMI-curve.

  Grenzen van de grijze zone voor overgewicht
  In deze grijze zone worden andere criteria gehanteerd voor kinderen tot en met 9j0m dan voor kinderen vanaf de leeftijd van 9j1m.

  Bij kinderen vanaf de leeftijd van 9j1m worden de criteria gehanteerd zoals bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie (overgewicht: BMI ≥ 25 kg/m² en obesitas: BMI ≥ 30 kg/m²) bij volwassenen, geëxtrapoleerd voor kinderen. 

  Bij kinderen tot en met de leeftijd van 9j0m wordt hiervan afgeweken omdat de criteria van de gewichtsindex (= actuele BMI/BMI op SDS 0 x 100) beter aansluiten bij de klinische indruk van een gewichtsprobleem. Bij de jongste kinderen komen daarom de grenzen overeen met een gewichtsindex van 120% en 140%.
   
 • In LARS zijn de curves met SDS-lijnen ondertussen operationeel
 • Behoefte om de SDS- of Z-score zelf te berekenen? Gebruik dan de Z-score app. Handleiding en link naar de Z-score app vind je in  dit document (update 11.12.2019)