Wat zijn de concrete technieken die de richtlijn aanbeveelt? Welke werkmaterialen hebben CLB nodig?