Nieuwsbericht Vaccinaties 38

04-01-2017

Elektronische leermodules 'Vaccineren door verpleegkundigen'

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid en sympathisant

BETREFT: ELEKTRONISCHE LEERMODULES 'VACCINEREN DOOR VERPLEEGKUNDIGEN' 

Om 2017 goed te starten, heb ik nog een leuk en interessant geschenk!

Drie elektronische leermodules voor de training van verpleegkundigen in het vaccineren van schoolgaande kinderen.

Wil je starten met het vaccineren van leerlingen of wil je graag je kennis opfrissen? Deze modules kunnen je hierbij helpen.  De modules behandelen verschillende competenties die noodzakelijk zijn om op een veilige, effectieve en zorgzame manier te vaccineren.

  • Leermodule 1: Mag ik deze leerling vaccineren?

Nog voor je het vaccin toedient, nam je al twee belangrijke beslissingen. Je bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor de vaccinatie en je gaat na of de toestemming voor vaccinatie conform is met de regelgeving.  In de eerste leermodule oefen je in het zorgvuldig nemen van deze beslissingen.

  • Leermodule 2: Het vaccin toedienen

Thema's als communicatie, hygiëne en veiligheid, vaccinatietechniek, verwijderen van afval en nazorg worden behandeld in deze tweede leermodule.

  • Leermodule 3: Wat als het anders verloopt dan voorzien?

Het is belangrijk dat verpleegkundigen weten wat van hen verwacht wordt als de leerling zijn arm plots wegtrekt vooraleer het volledig vaccin is ingespoten of als een leerling flauwvalt. Deze en andere onverwachte situaties na vaccinatie komen aan bod tijdens de derde leermodule.
 
Welke plaats kunnen de elektronische modules in je professionalisering krijgen?
De piramide van Miller (“The assessment of clinical skills, competence/performence”, 1990, Acad Med) helpt om deze vraag te beantwoorden. Miller beschrijft beroepsbekwaamheid in vier lagen: weten, toepassen, laten zien en doen. Dit is schematisch weergegeven in de piramide van Miller waarin onderliggende lagen het fundament vormen voor de laag erboven.

De drie elektronische modules ‘vaccinaties’ bekwamen je in de twee onderste competentielagen, met name je kennis en het toepassen van je kennis. Om je kennis en vaardigheden op een geïntegreerde manier aan te wenden in je dagelijkse praktijk, volstaat het doorlopen van de elektronische modules niet. Hiervoor is praktijkoefening nodig. Denk hierbij aan het leren leren door anderen te observeren of door zelf te oefenen terwijl je geobserveerd wordt, gevolgd door feedback en discussie.

  • Weten

De onderste laag wordt gevormd door de kennis waarover een beroepsbeoefenaar moet beschikken om zijn taken uit te kunnen voeren zoals van hem wordt verwacht.

  • Toepassen

In de volgende laag gaat het erom of de beroepsbeoefenaar weet hoe hij die kennis moet gebruiken bij het uitvoeren van taken.

  • Laten zien

In de derde laag laat de beroepsbeoefenaar zien dat hij kan handelen in een gesimuleerde omgeving.

  • Doen

De bovenste laag in de driehoek geeft het zelfstandig handelen in de complexe praktijk van alledag weer. Daarbij dient een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitude aangewend te worden.
 
 
De modules kunnen dus op maat van jouw behoeften of die van je disciplinegroep worden ingezet in een ruimer opleidingstraject.
 
Ik wens jullie allen een mooi 2017 en veel succes met de modules,

Anouk Vanlander
wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht