Eerstehulp is de hulp die, al dan niet in afwachting van professionelen, op verantwoorde wijze door 'leken' kan geboden worden in geval van plotse stoornissen in de gezondheidstoestand van iemand in de omgeving.