Dysfasie of ontwiwkkelingsdysfasie. Bij ontwikkelingsdysfasie heeft een kind hardnekkige problemen in zijn spraak- en taalontwikkeling en kunnen die problemen niet verklaard worden door gehoorproblemen, problemen met het zicht, motorische problemen, fysieke problemen, cognitieve problemen, sociale problemen, emotionele problemen, onvoldoende en/of onaangepast taalaanbod of twee- of meertalige opvoeding.

Bron:  ‘Ontwikkelingsdysfasie: een stoornis die meer aandacht dan namen verdient’ (Zink & Breuls)