Hoe volgt de JGZ de groei en de puberteitsontwikkeling op bij schoolgaanden? En wat als de groei anders verloopt dan verwacht? Dit wordt beschreven in de richtlijn 'groei en puberteit'.

Deze richtlijn stippelt uit hoe CLB de groei en pubertaire ontwikkeling van schoolgaande jongeren opvolgen.

Dit laat toe een afwijkende gestalte, een afwijkend groeipatroon of een gestoorde pubertaire ontwikkeling op te sporen.
De richtlijn bepaalt ook wanneer CLB doorverwijzen naar de behandelende arts voor verder onderzoek.
De aanwijzingen in de richtlijn zijn wetenschappelijk onderbouwd.