Leuven, 20 april 2012

 

Geachte CLB-directie,

Onlangs zijn de VWVJ-vormingen ten behoeve van de coördinatoren van de diverse Standaarden afgerond.

Als voorbereiding op de vorming werden alle coördinatoren uitgenodigd tot het invullen van een online-enquête. Zo kon de vorming afgestemd worden op hun noden. Wij wensen alvast de coördinatoren te danken voor de grote respons op de enquête.

De handouts van de presentaties zijn terug te vinden op de VWVJ-website. De coördinatoren zijn hiervan reeds op de hoogte.

In de presentaties worden ondermeer de kernpunten van de diverse standaarden nog es onder de aandacht gebracht. Daarom menen we dat deze handouts de coördinatoren kunnen ondersteunen:

  • indien er nood is bij collega's om bepaalde aspecten van de standaard 'terug op te frissen'. Dit zal wellicht af en toe zinvol zijn (en is dan bv. te agenderen op een disciplinevergadering?).
  • bij het onthaal van nieuwe collega's.

Welke handouts vindt u op de website?

Voor verdere vragen omtrent de toepassing van de Standaarden kunnen de coördinatoren blijven beroep doen op de VWVJ-helpdesk (via info@vwvj.be of via de individuele mail-adressen van de wetenschappelijk medewerkers).

Alvast met vriendelijke groeten,

Het VWVJ-team
Kapucijnenvoer 35 blok d - 1e verdieping
3000 Leuven
Tel.: 016 33 68 81

Share this