Leuven, 21 juni 2013

Aan de CLB-directies
Aan de CLB-artsen
Aan de VWVJ-leden

Betreft: Stand van zaken RIZIV-bevoegdheidscodes van artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg.

 

PROBLEEMSCHETS:

Artsen met een RIZIV-bevoegdheidscode (= de laatste extensie van het RIZIV-nummer) 000 en 009 zijn belemmerd in de uitoefening van hun beroep omdat ze o.a. geen valide voorschrift kunnen maken voor een multidisciplinair bilan, in het kader van hun CLB-werk.

Artsen met een RIZIV-bevoegdheidscode 003 en 004 én die (in de toekomst) niet meer voldoen aan de erkenningscriteria voor huisartsen, zullen hun bevoegdheidscode verliezen en in dezelfde situatie terecht komen als hun 000- en 009-collega’s.

De Hoge Raad voor geneesherenspecialisten en huisartsen (een adviserend orgaan voor de minister van volksgezondheid) heeft aan een werkgroep de opdracht gegeven een oplossing uit te werken.

 

DE WEG NAAR EEN OPLOSSING…

Na uitgebreid overleg tussen de VWVJ, de dienst Jeugdgezondheidszorg van de KU Leuven, de stuurgroep van de opleiding ManaMa Jeugdgezondheidszorg, de beroepsvereniging voor arbeidsgeneesheren, de schoolartsen van de Association Professionnelle des Médecins Scolaires …

Na een ontmoeting met het RIZIV …

Na een ontmoeting met de leden van de werkgroep van de Hoge Raad voor geneesherenspecialisten en huisartsen, onder voorzitterschap van Prof. Jan De Maeseneer …

Na een ontmoetings- en informatiemoment georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid …

… werd besloten om een procedure op te starten tot het creëren van de beroepstitel van arts in de jeugdgezondheidszorg.

Hiervoor dient een ontwerp van ministerieel besluit te worden opgesteld waarin beschreven wordt:

  • De criteria voor het verwerven van de beroepstitel;
  • De criteria voor het behoud van de beroepstitel;
  • Overgangsmaatregelen en verworven rechten op basis van opgebouwde werkervaring in de sector van de jeugdgezondheidszorg.

Het verwerven van deze beroepstitel zal dan recht geven tot alle bevoegdheden die nodig zijn om het beroep uit te oefenen.
Alles wordt nu in het werk gesteld om dit zo snel mogelijk te realiseren!

Tot zover een stand van zaken. Wordt vast en zeker vervolgd!

Met vriendelijke groeten,

namens het VWVJ-bestuur en het VWVJ-team
Kapucijnenvoer 35 blok d, 1e verdieping
3000 Leuven

Share this