Leuven, 6 december 2017

 

Aan CLB-artsen

 

De VWVJ combineert wetenschappelijke dienstverlening met de rol van ledenvereniging. Deze combinatie blijkt heel handig en geschikt voor het vormen van werkgroepen voor respectievelijk jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Met de input van de werkgroep en VWVJ wordt een output beoogd die er voor de deelnemers toe doet in hun dagelijkse praktijk. Zo werkt de VWVJ al enige tijd achter de schermen aan de erkenning van een beroepstitel voor jeugdartsen. Een beroepstitel is de basis voor een competentieprofiel en het opstellen van de erkenningsvoorwaarden om de titel van jeugdarts te mogen dragen en behouden.

Vorig schooljaar werkte een groep CLB-artsen aan een ontwerp van beroepsprofiel. De ontwerptekst werd besproken in de schoot van het VWVJ-bestuur. Een volgende stap is overleg te plegen met de artsen van Kind en Gezin want het profiel moet ook op maat van deze setting worden ontwikkeld.
Dat alles neemt niet weg dat de visie en principes die de ontwerptekst van het beroepsprofiel uitdraagt al kunnen worden getoetst aan de nakende praktijk van de CLB’s onder een nieuw decreet leerlingenbegeleiding*. Daarom deze oproep!

Oproep

Sta je voor nieuwe uitdagingen in je CLB?
Wil je je expertise van CLB-arts valoriseren in je multidisciplinair team en in het CLB algemeen?
Wil je je grenzen verleggen?

Dan is de werkgroep voor jeugdartsen iets voor jou!

De werkgroep is een forum voor wie inspiratie, informatie en grip zoekt in een overgangsfase naar een vernieuwde werking.
De visie op jeugdgezondheidszorg zoals uitgedragen door de VWVJ en het ontwerp van beroepsprofiel willen hierbij houvast bieden.
Grijp je kans!

 

De werkgroep is een dienstverlening van de VWVJ aan haar leden, daarom wordt lidmaatschap gevraagd. De ledenvoordelen kan je raadplegen op onze website: https://www.vwvj.be/lid-worden. Deelname aan de werkgroepen is gratis maar inschrijven is wel nodig. Dat kan je doen door de link te volgen of via de website en te kiezen voor ‘Vorming’.


Praktisch

Woensdagen 24 januari, 18 april en 13 juni 2018
We verzamelen om 13.30u en werken tot 17u.
De locatie varieert om de reisafstanden voor de deelnemers variabel te houden.

* ‘Voorontwerp van decreet betreffende de leerlingenbegeleiding’ (Vlaamse Regering, juli 2017)

Share this