Overwegingen bij het herstarten van de PGZ tijdens de Covid-19-pandemie en in bijzonder de systematische contacten door de CLB’s
 Beste CLB-directie
Beste CLB-arts of -verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Door de COVID-19 pandemie werden de systematische contacten on hold gezet. De tijd loopt en er is slechts beperkt zicht op de timing en wijze waarop het maatschappelijk leven zal hervatten. Toch is het belangrijk dat de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren zich bezint over de herneming van haar preventieve activiteiten, niet in het minste omwille van de uitzonderlijke omstandigheden waarin we leven. Het uitblijven van het reguliere aanbod van de preventieve gezondheidszorg door het CLB houdt risico’s in die zich situeren op het vlak van de globale ontwikkeling en in het bijzonder de mentale en de lichamelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Het belang van een stabiele en stimulerende gezinscontext kan niet worden onderschat.

Zeker nu, tijdens de COVID-19 pandemie, is het toezien op het gezond en veilig opgroeien uiterst relevant en moet er worden nagedacht hoe deze missie kwaliteitsvol en op een veilige manier voor de professionals als voor de doelgroep kan worden georganiseerd.

In dit document (zie bijlage) wordt gepoogd, zonder volledig te zijn, een compacte samenvatting te bieden van wetenschap en praktijkevidentie die kan bijdragen in de organisatie van de preventieve gezondheidszorg tijdens deze coronacrisis in de nabije en wat verdere toekomst.

De overwegingen in dit document en de nieuwsberichten vaccinaties 47 en 48 laten toe volgende prioritering te onderbouwen als houvast voor concrete planning in het verloop van de tijd:

  • bij de heropstart ligt de eerste prioriteit bij het organiseren en uitvoeren van de herhalingsvaccinatie tegen MBR en de inhaalvaccinaties
  • hierna volgt het aanbod (systematische) contacten  voor 1e kleuters en 3e secundair
  • en tot slot de andere vaccinaties en andere (systematische) contacten

 

Afspraken over de concrete uitwerking van de hervatting van de PGZ-opdrachten worden gemaakt door de centrumnetten en in de verschillende CLB’s. Het lokale beleid zal worden bepaald door de beschikbaarheid van het personeel, de openstaande PGZ-opdrachten en de kenmerken van de leerlingenpopulatie.

Wat het hervatten van de vaccinatie-opdracht betreft verwijzen we naar de Nieuwsberichten vaccinaties-47 & 48 dat ook de veiligheids- en hygiënische maatregelen toelicht.

 

Moed en hou je goed,

Katelijne Van Hoeck
namens de VWVJ
 

BIJLAGE: Overwegingen bij het herstarten van de PGZ tijdens de Covid-19-pandemie en in bijzonder de systematische contacten door de CLB’s

overwegingen_bij_het_herstarten_van_de_pgz_tijdens_de_covid_r5.pdf

Share this