Leuven, 29 november 2017

Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid

Zoals eerder aangestipt, organiseert de overheid voor ambulante patiënten de overstap van papieren voorschriften naar elektronische voorschriften*.  Hierbij worden de voorschriften aangemaakt vanuit een Elektronisch Medisch Dossier (EMD).
 
De e-voorschriften zijn van toepassing voor geneesmiddelen, niet voor verwijzingen. Daarom verwachten we geen onmiddellijke problemen voor de CB- en CLB-artsen bij de uitvoering van hun opdrachten.
 
Niettemin zorgt dit voor sommigen onder jullie die niet beschikken over een softwarepakket voor het beheer van een patiëntendossier, voor praktische problemen bij het voorschrijven van medicatie voor eigen gebruik, familie of vrienden. Daarom geven we jullie graag mee dat elke voorschrijver wel de mogelijkheid zal hebben  om elektronische voorschriften te maken buiten het EMD om. Hiervoor is de gratis toepassing ‘PARIS’ (Prescription & Autorisation Requesting Information System) ontwikkeld, die een minimale service zal garanderen.
 
Momenteel is het nog niet duidelijk wanneer ‘PARIS’ beschikbaar zal zijn (mogelijks reeds in december 2017) en de veralgemening naar het elektronisch voorschrift  wordt gemaakt (verdaagd naar vermoedelijk mei 2018).
 
Voor up-to-date informatie verwijzen we je graag door naar de site van het RIZIV
(Of abonneer je op het alert van de RIZIV-site en blijf zo op de hoogte van alle nieuwigheden i.k.v. RIZIV-aangelegenheden)Met vriendelijke groeten,
het VWVJ-team

* Meer info over het elektronisch voorschrift:

  1. via de site van het RIZIV
  2. via de rubriek 'Het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in 42 vragen en antwoorden'op de site van de Artsenkrant
Share this