Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige
Beste VWVJ-lid

Misschien prikte je deze al?
Denk- en inspiratiedag ‘Stage in de jeugdgezondheidszorg’:
een interactieve dag waar jeugdgezondheidszorg (Kind en Gezin én CLB) en (hoger) onderwijs elkaar ontmoeten en inspireren.

24 mei 2019, Brussel

 

Zoals aangekondigd begin dit schooljaar, organiseert de VWVJ in samenwerking met Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer, K&G, CLB (netoverstijgend) én verschillende hogescholen met bacheloropleidingen verpleegkunde  een denk- en inspiratiedag 'Stage in de jeugdgezondheidszorg'.

Voor wie?

Verpleegkundigen (stagementoren) die studenten begeleiden op de werkvloer (uit CLB en K&G)
Docenten en stagebegeleiders van de hogescholen voor verpleegkunde

Wat?

Samen aan de slag om invulling te geven aan kwalitatieve stages voor studenten in het werkveld 'jeugdgezondheidszorg' uit de vernieuwde 4-jarige opleiding bachelor in de verpleegkunde.

Waarom?

Omdat investeren loont!

Een degelijke begeleiding van stagiaires voedt bij hen niet enkel de competentie maar ook de tevredenheid en het geloof in de rol die jeugdgezondheidszorg kan spelen. Fijn toch! Zij worden immers onze toekomstige collega of partner waarmee we (nauw) samenwerken en/of cliënt van onze dienstverlening.  

Op hun beurt voeden stagiaires de jeugdgezondheidszorg: zij brengen een ander perspectief binnen, nieuwe inzichten of expertise. 

Waarom zou jij deelnemen?

  • Je denkt graag mee over  wat een student op stage in het CLB kan leren en doen
  • Je kan laten zien en ervaren dat verpleegkundig werk in het CLB boeiend is
  • Je maakt kennis met andere verpleegkundigen met een hart voor JGZ
  • Je wil het JGZ-werkveld als evenwaardig in de kijker zetten door te gaan voor kwalitatieve stages
  • Je gelooft dat investeren in kwalitatieve stages zorgt voor goed voorbereide toekomstige werknemers


Meer info?
Meer info over het programma en inschrijven: via vwvj.be > vorming.

 
Met vriendelijke groeten,
Monica Bulcke
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

Share this