Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant


Graag nodigen wij jullie uit voor
Een studie- en inspiratiedag ‘Stage in de jeugdgezondheidszorg’:
een interactieve dag waar jeugdgezondheidszorg (Kind en Gezin én CLB) en (hoger) onderwijs elkaar ontmoeten en inspireren.
24 mei 2019,
Brussel

 


Verandering biedt nieuwe perspectieven. Zoveel is zeker.

Welnu, samen met het nagelnieuw ‘CLB-decreet’ biedt het gewijzigd ‘curriculum voor de bacheloropleiding verpleegkunde’ unieke kansen voor een (nog) sterkere toekomst voor  JGZ-verpleegkundigen.

 

Nieuw curriculum bacheloropleiding verpleegkunde

Sinds 2016-2017 is de normale studieduur gespreid over 4 jaar (voorheen 3 jaar). Hierbij is ingezet op een bredere vorming (er zijn geen specialisaties meer) én meer stages.


Wat betekent dit voor JGZ?

Voor JGZ betekent het gewijzigd curriculum dat studenten verpleegkunde via stages de sector leren kennen én de specifieke competenties verwerven. Van korte kennismakingsstages doorheen de opleiding tot een contractstage van 12 weken in de eindfase. Met deze laatste worden ze als het ware klaargestoomd om te starten in een CLB/Kind en Gezin.


Kan de studiedag ’Stage in de JGZ’ jou inspireren?

Zit je ook met de vraag hoe je – mee in het licht van het nieuwe CLB-decreet – een kwaliteitsvolle stage aanbiedt? Wat leer je aan? Wat vraagt dit van jou als 'mentor'?

De studie- en inspiratiedag beoogt daarin meer duidelijkheid te brengen:

 • Lon Holtzer – Vlaams Zorgambassadeur en auteur van ‘De 7 privileges van de zorg’ en van het ‘Stageboek verpleegkunde’ - engageert zich als gastspreker!
   
  Verder schetsen hogescholen enkele contouren en handvaten.
   
 • Hierdoor geïnspireerd wordt via interactieve rondetafelgesprekken met de deelnemende verpleegkundigen van CLB én K&G, docenten en stagebegeleiders van de hogescholen verder vorm en inhoud gegeven aan het concept ‘kwalitatieve stage JGZ’.  


Collega’s K&G en hogescholen uit elke provincie zijn alvast enthousiast om hieraan mee te werken. 
 

Waarom deelnemen?  Omdat investeren loont …
 

 • Het CLB-decreet opent nieuwe perspectieven voor de medewerkers. Wie op zoek is naar handvaten voor  ’Hoe huidige en toekomstige verpleegkundigen versterken bij de uitbouw van de nieuwe rol’, vindt vast inspiratie doorheen de dag.
   
 • Investeren in kwalitatieve stages zorgt voor goed voorbereide toekomstige werknemers.
  Kwalitatieve stages maken het CLB aantrekkelijker als werkplek, wat recrutering bevordert.
  Investeren in kwalitatieve stages betekent ook aandacht voor een kwalitatieve werkomgeving wat dan prettig afstraalt op de huidige werknemers en cliënten.
   
 • Investeren in afstemmen tussen hoger onderwijs en werkveld  komt samenwerking en eenvormigheid ten goede.
   
 • Deelname vanuit Kind en Gezin én vanuit CLB verruimt het JGZ-perspectiefWaarom nu?

Er is natuurlijk de start van het nieuwe CLB-decreet, waarbij afstemmen kan inspireren.
Maar er is meer.
In juni 2019 studeren geen bachelors verpleegkunde af. In het academiejaar 2019-2020 zal het vierde jaar - met ondermeer de contractstages - voor het eerst worden ingericht. Het academiejaar 2018-2019 lijkt ideaal om de (laatste) voorbereidingen te treffen.


Meer info?

Meer info over het programma (en vanaf 5 november 2018 ook mogelijkheid tot inschrijven) vind je via www.vwvj.be > vorming.

 
Met vriendelijke groeten,
Monica Bulcke
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

 

Share this