Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid

 

In volle storm hebben we samen een boot gebouwd. Nu de wind wat is gaan liggen en met de winter in het vooruitzicht, is het belangrijk om de toekomstige aanpak goed voor te bereiden. Het (test-trace-isoleer) beleid voor COVID-19 wordt in de loop van de zomer opnieuw onder de loupe genomen door de RAG (Risk Assessment Group) en RMG (Risk Management Group). Ze maken hiervoor gebruik van de bestaande internationale wetenschappelijke literatuur. De data van de CLB’s, alsook die van de preventieve gezondheidszorg in de andere gemeenschappen, zijn hierbij ook van grote waarde.

Via deze bevraging willen we een overzicht kunnen maken van het aantal gemelde COVID-19 gevallen in de scholen die begeleid worden door CLB’s. Alvast bedankt om de vragen in bijgevoegd document in te vullen vóór 15 juli, ook indien er geen enkel geval gemeld zou zijn aan je CLB.

Het ingevulde document kan gemaild worden naar anouk.vanlander@vwvj.be. De VWVJ zal de data in de tweede helft van juli verwerken en de resultaten bezorgen aan de ISC, het Departement Onderwijs en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Hoe meer centra (58 CLB’s in totaal) data bezorgen, hoe waardevoller de informatie zal zijn voor de RAG.Alvast bedankt!

Anouk Vanlander

data_covid-19_gevallen_op_school.docx

Share this