COMMUNICATIE AAN ALLE CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Gehoor
Beste CLB-arts of -verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

In verband met de SPIN tablets van Lapperre werden recent communicatieproblemen gerapporteerd. Ondertussen kennen we de oplossing van het probleem en  zouden de tablets na WIFI contact nu terug operationeel moeten zijn.

Indien er nog problemen optreden, gelieve dan Hilde Denys hildedenys@clb-lars.be op de hoogte te brengen. Zij is centraal contactpersoon en kanaliseert eventuele problemen naar Lapperre.

 

namens

VWVJ, ExpORL, Lapperre

Share this