Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

De geactualiseerde vertaalde brieven voor hoog-risico contacten van een COVID-19-geval op school zijn er! Ze zijn beschikbaar via onze website.

Net zoals voor de Nederlandstalige brontekst is enerzijds een brief voorzien voor hoog-risico contacten die snel geïdentificeerd worden, nl. binnen de 72 uur na het laatste risicovol contact (2 PCR-testen) en anderzijds voor de hoog-risicocontacten die later geïdentificeerd worden (1PCR-test).

Vergeet niet dat volgens de taalwetgeving telkens een Nederlandstalige brief voorzien moet worden bij een vertaalde brief.

 

Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

Share this