Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

BETREFT: Aanvulling van de richtlijn COVID-19 voor CLB (Draaiboek Infectieziekten, VWVJ) met een passage over collectieve testing.

 

Collectieve testing

 

Zie de beslisboom ‘In geval van meerdere besmettingen’ op de website van Sciensano om samen met de mSPOC te oordelen of er mogelijks sprake is van wijdverspreide viruscirculatie (een uitbraak). Bij een vermoeden van een wijdverspreide viruscirculatie brengt men in kaart hoezeer het virus zich werkelijk verspreidt in de school via een collectieve testing van laag-risico contacten. Het testresultaat zal het verdere beleid helpen bepalen. In de ‘Procedure inschakelen mobiele testteams (MTT)’ op de website van het Vlaams Departement Onderwijs wordt beschreven hoe de collectieve testing wordt georganiseerd en wie erbij betrokken wordt. Laag-risico contacten hoeven in afwachting van het testresultaat niet automatisch in quarantaine te gaan.

In een school met een snelle toename van het aantal besmettingen, waar vermoed wordt dat er meer hoog-risico contacten zijn dan voorlopig geïdentificeerd, wordt soms gekozen om de school tijdelijk te sluiten. Op dat moment kan om praktische redenen het MTT ingeschakeld worden om hoog- en laag-risicocontacten te testen. 

 

Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

 

 

Share this