Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Vandaag publiceerde Sciensano een rapport dat de epidemiologische evolutie beschrijft van het COVID-19-virus in Belgische scholen tijdens de 15 eerste weken van het schooljaar 2020-2021. Hierin zijn de registraties door de CLB's meegenomen.

Hieruit blijkt:

 • dat de besmettingen in de scholen de evolutie van de epidemie in de algemene bevolking volgen.

   
 • dat er in december een toename te zien is van het aantal gevallen onder lagere schoolkinderen, terwijl er voor de meeste andere leeftijdsgroepen nog steeds sprake is van een afname. Dat verschil zou verklaard kunnen worden door de strenge maatregelen die zijn ingevoerd voor de algemene bevolking, waarvan kinderen onder de 12 jaar grotendeels zijn vrijgesteld, of door het toegenomen aantal testen van asymptomatische kinderen. Het aantal besmettingen in deze jonge groep blijft wel laag in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Het toont aan dat het belangrijk is om ook bij de jongere leeftijdsgroepen het COVID-19-virus actief op te volgen.

   
 • jongeren (16-18 jaar) en jongvolwassenen (19-25 jaar)  net als volwassenen een belangrijke rol kunnen spelen in de epidemie. In het algemeen zagen we aan het begin van de tweede golf (vanaf 31 augustus 2020) eerst een toename van het aantal gevallen bij adolescenten en jongvolwassenen, daarna bij de beroepsbevolking en ten slotte bij jonge kinderen. Ook op de piek lag in alle regio’s de incidentie bij kinderen onder de 16 jaar in alle regio’s lager dan in de algemene bevolking.

   
 • leerkrachten en ander schoolpersoneel vanaf september 2020 tot het begin van de herfstvakantie vermoedelijk vooral geïnfecteerd werden door collega’s en minder door leerlingen. Voor de periode nadien zijn er onvoldoende gegevens om hierover uitspraken te doen.

   
 • dat minder dan één op vijf van de gerapporteerde besmettingen waarschijnlijk op school plaatsvond. Hoewel het absolute aantal gerapporteerde infecties in de basisschool opvallend lager is, kunnen besmettingen (zowel op school als daarbuiten) in alle leeftijdsgroepen voorkomen. Preventieve maatregelen blijven echter belangrijk om de scholen op een veilige manier open te houden.
   

Lees het integrale rapport over COVID-19 op school in België via de website van Sciensano. 

 

Met vriendelijke groet,

Anouk Vanlander

 

 

 

Share this