Leuven, 5 januari 2018

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Visus
Beste VWVJ-lid of sympathisant

Zoals beloofd in het Nieuwsbericht Visus 10 (december 2017), is er nu de handleiding met concrete richtlijnen om aan de slag te gaan met de nieuwe Kay-test. Je vindt de handleiding (Zien > Aan de slag > Uitvoeringstechnieken) en de bijhorende aanwijskaart (Zien > Aan de slag > Werkmaterialen) online. Voor de kleuterleerkracht is er ook een aangepaste brief (Zien > Aan de slag > Communicatiematerialen). (zie ook bijlagen)

Merk op: zoals bij de vroegere versie van de Kay-test dienen de scores (in decimale equivalenten) eerst correct op elk blad van het boek aangeduid te worden. Bij de testen die nu via de VCLB-service aangekocht worden, zullen hiertoe stickers bijgevoegd worden. Wie reeds eerder een nieuwe Kay-test aankocht - en hier dus niet over beschikt - geef gerust een seintje via info@vwvj.be. Ze worden jou bezorgd.


Een fijn 2018,

het VWVJ-team 

BIJLAGEN

  • Handleiding nieuwe Kay:

01_18_handleiding_nieuwe_kay.pdf

Bijlage: Kay Picture Test Linear Crowded Book
  • Aanwijskaart:

aanwijskaart_nieuwe_kay.pdf

  • Brief voor de leerkracht:

brief_kleuterleerkracht_nieuwe_kay.doc

brief kleuterleerkracht voor nieuwe kay-test
Share this