Leuven, 1 oktober 2017

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Gehoor
Beste VWVJ-lid en sympathisant
 

 
Er bereikten ons de laatste dagen talrijke mailberichten waaruit ongerustheid blijkt over de mogelijkheid om te SPINnen.  Dit is niet in het minst gevolg van het uitvallen van de server van ExpORL tijdens de voorbije week en de overlast die hierdoor wordt veroorzaakt voor de verpleegkundigen en artsen in het CLB. Daarnaast doen er allerhande geruchten de ronde die niet bijdragen tot een rustige werksfeer.
Deze nieuwsflash wil wat helderheid scheppen.

Het niet beschikbaar zijn van de ExpORL-server is een ongelukkige maar weliswaar toevallige calamiteit. De oorzaak ligt in een update doorgevoerd tijdens de zomer waarin een foutje is geslopen. De diagnose werd gesteld en het euvel hersteld. Contact opnemen met IT van de KU Leuven hoeft niet meer. Alles zou weer normaal moeten werken.

Een ander gegeven is dat er in de loop van de zomer hard werd gewerkt door de LARS-werkgroep en Lemonade (het bedrijf dat instaat voor de programmatie) om een rechtstreekse connectie te maken tussen de tablet/SPIN-test en het LARS-dossier. Op die manier is de tussenschakel van de ExpORL-server overbodig. Hier blijkt echter de onbetaalde rekening voor het geleverde werk de rem te zijn op het in productie brengen van de directe link tablet-LARS.

Wij hopen, samen met iedereen die het SPINnen een warm hart toedraagt, dat de integratie van de SPIN-test in LARS in de nabije toekomst een feit is.
 
Het VWVJ-team

Share this