Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Gehoor
Beste VWVJ-lid

 

Tijdens de zomer werden alle tablets geijkt en nagekeken door de dienst ExpORL, waarvoor dank!
Ondertussen werden de tablets via de koerierdienst terugbezorgd aan de CLB.

Voor wie eerstdaags al wil gaan SPINNEN, toch een woordje uitleg.
Alvorens je de test kan gebruiken, is een reset nodig.

Hoe reset ik mijn tablet? (Opgelet: alle resultaten op de tablet worden verwijderd)
Ga als volgt te werk:

 • swipe down zwarte balk
 • tik op instellingen (wieltje)
 • selecteer tabblad Algemeen (bovenaan in blauwe balk)
 • selecteer applicatiebeheer (onder apparaatbeheer, links)
 • selecteer Digit Triplet Test (rechts)
 • selecteer gegevens wissen (rechts)
 • selecteer OK
 • selecteer gedwongen stoppen
 • selecteer OK
 • 2x back (pijltje naast home-knop)
   

Aanvulling 12/09/2017: Opgelet! Wie deelnam aan de praktijktoets (2014-2015) beschikt over een iets ouder toestel/tablet en dit betekent een andere manier van resetten! De handleiding voor het resetten van deze tablets vind je in bijlage. Gelieve hiermee rekening te houden.

 
Tijdens de zomermaanden werden de SPIN-resultaten grondig geanalyseerd. De eerste resultaten hiervan werden vorige week gepresenteerd op het EUSUHM-congres. Met veel plezier zullen we jullie hier eerstdaags uitgebreider over informeren.
De analyse heeft wel geleid tot een tweetal aanpassingen:

 1. Om de aandacht scherp te houden zal er een kleuroplichting zijn op de tablet wanneer er een cijfer wordt aangeboden in de hoofdtelefoon. Dit zal ook deels tegemoetkomen aan de ervaring dat sommige kinderen menen vier cijfers te horen in plaats van drie.
 2. Een tweede aanpassing is dat de test zal afgebroken worden wanneer de ‘staircase’ het plafond van + 10dB SNR bereikt. Vorig schooljaar bleef de test doorlopen tot de volledige 27 triplets werden aangeboden. Dit terwijl de testresultaten al als onbetrouwbaar kunnen worden bestempeld. Voordeel is dat de leerling niet nodeloos vermoeid raakt door de test en dat het voor de organisatie tijdswinst kan betekenen.

Met vriendelijke groeten,

Het VWVJ-team

 

BIJLAGE: Handleiding resetten tablets van de praktijktoets

how-to-reset-a-tablet.pdf

Share this