Beste CLB-medewerkers,

Jullie gaan van start met de nieuwe standaard gehoor voor leerlingen uit het vijfde leerjaar en het derde secundair, met name de SPIN-test.

We willen jullie ondersteunen...

 • Wij zijn ons ervan bewust dat dit een grote verandering teweeg brengt, vergeleken met de vroegere manier van werken, maar doen onze uiterste best deze overgang voor jullie licht verteerbaar te maken. In het kader van de implementatie van de SPIN werden al enkele vormingssessies georganiseerd door de VWVJ in samenwerking met ExpORL, en materialen (presentaties, werkdocumenten, filmpjes) beschikbaar gesteld op de website: www.vwvj.be. Voor tips en praktijkervaringen, alsook de technische werking van de test, kunnen jullie daar veel informatie vinden. We raden ook aan deze documenten door te nemen en de procedures te doorlopen als oefening, alvorens aan de eerste consulten te beginnen. Neem zeker een kijkje in de bundel Werkwijze SPIN_R2bis 5 (zie bijlage).
   
 • Voor vragen die jullie niet kunnen beantwoorden op basis van het beschikbare materiaal, kunnen jullie ook rechtstreeks met ons communiceren via de SPIN helpdesk door een e-mail te sturen naar exporl-spin@kuleuven.be. Vragen in verband met LARS dienen niet aan ons te worden gericht, maar rechtstreeks aan het LARS-team. Bij problemen zal LARS met ons communiceren. Dit om tegenstrijdige informatie naar jullie toe te vermijden.

Zoals beloofd, willen we de verantwoordelijken voor de standaard gehoor/luik SPIN met behulp van enkele nieuwsbrieven op de hoogte houden van problemen/ervaringen aan ons gemeld door de verschillende centra, met toelichting en bij wijze van vraag en antwoord.

Dit is de eerste nieuwsbrief...

Gebruikersnaam en wachtwoord

 • Per centrum zit in de geleverde dozen met materiaal een kaartje bijgesloten met daarop de link naar de serverpagina van (voor klaslijstmanagement) en jullie gebruikersnaam en wachtwoord. Let op: de serverversie die nu wordt gebruikt is versie 6 (en niet meer versie 5). De URL is https://exporl.med.kuleuven.be/cdtt/6/viewer/gui. Als het kaartje niet in jullie doos zit, doe je best even navraag bij collega’s van de andere vestigingen van jullie centrum.
   

SPIN-app

 • De test start nu automatisch op na inschakelen van de tablet (bij ontgrendelen). Je hoeft de applicatie niet meer zelf te openen.
   

SPIN-resultaten

 • De resultaten vliegen nu automatisch binnen in LARS. Op basis van een leerlingen-ID dat deel is van de Excellijst die jullie moeten downloaden in de medische activiteit (voor en drop), maakt LARS de koppeling met de leerling. Indien jullie manueel werken (zonder WIFI), is het belangrijk dat leerlingen-ID zelf in te typen op de tablet. Als de tablet dan achteraf wordt verbonden met internet, kan nog steeds de koppeling gemaakt worden met het LARS-dossier.
   
 • De resultaten van de SPIN-test worden opgehaald door LARS en automatisch in de daartoe voorziene vakken ingevuld. Het is normaal dat je niet zelf de screeningsuitkomsten kan ingeven in LARS.
   
 • Dit betekent dat de -server in principe niet meer nodig is om de resultaten te raadplegen, maar wel nog voor klaslijstenmanagement. Het is normaal dat de resultaten niet meer kunnen worden op de server, en dat resultaten daar niet kunnen worden verwijderd door jullie. We weten dat de resultaten die tot nu toe werden verzameld voornamelijk tests zijn door jullie uitgevoerd in oefencontext.
   
 • Wat met leerlingen die niet in LARS staan? LARS werkt momenteel aan een oplossing voor dit probleem, en zal de werkwijze aan jullie communiceren. Zie ook de nieuwsbrief die gisteren (13/09) werd verstuurd vanuit LARS.
   

Parallelle testcircuits

 • Voor de werkwijze bij parallelle testcircuits (dezelfde klas testen met meerdere tablets), willen we verwijzen naar het materiaal op de website van de VWVJ. Het verdient aanbeveling om de Excellijsten die jullie downloaden niet aan te passen, maar al het klaslijstmanagement (bv. leerlingen van plaats veranderen of leerlingen verwijderen) uit te voeren op de expORL-serverpagina. We raden ook aan om bij het begin van de implementatie in jullie centrum te werken met kleine klasgroepen.
   

Hoes en anti-diefstalsysteem

 • Een tabletzakje en anti-diefstalsysteem werden niet voorzien in de groepsaankoop van het materiaal. Dit is anders dan vorig jaar voor de centra die deelnamen aan de praktijktoets. Als jullie een anti-diefstalsysteem willen aankopen, dat op eigen kosten.

 

Verandering contactpersoon VWVJ

 • Tot het weer anders gemeld wordt, zullen Katelijne Van Hoeck en Cécile Guérin voortaan aanspreekpunt zijn voor de SPIN-test vanuit de VWVJ. Zij zullen, zoals Ann Keymeulen, de niet-technische vragen beantwoorden. Voor telefonische hulp, gelieve niet meer naar Ann te bellen. Katelijne neemt de telefonische permanentie voor haar rekening: 0478/23 80 72. Cécile heeft ook toegang tot de helpdesk via e-mail.

 

Wij willen jullie alvast succes wensen met de implementatie en de zoektocht naar de meest efficiënte werkwijze. Geef jezelf de tijd om vertrouwd te raken met de nieuwe test en de nieuwe manier van werken, en weet dat een heel team er lang aan heeft gewerkt om dit systeem op maat van de CLB te ontwikkelen. Practice makes perfect.

 

Met warme groeten,

Sam Denys & Michael Hofmann
ExpORL

Katelijne Van Hoeck, Ann Keymeulen & Cécile Guérin
VWVJ

BIJLAGE: Bundel werkwijze SPIN-test september 2016

bundel_werkwijze_spin-test.pdf

Bundel werkwijze SPINtest uitgebreid 2016
Share this