Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Het is eens iets helemaal anders…

 

Met de steun van de Vlaamse overheid voerde de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) in samenwerking met de KULeuven een haalbaarheids- en validiteitsonderzoek uit van een nieuwe methodiek voor centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), ‘Gezond leven? Check het even!’.

Jongeren van het derde jaar secundair onderwijs worden aan de hand van een online vragenlijst uitgenodigd om stil te staan bij hun gezondheid en leefstijl. Het handige systeem laat de jongeren zelf kiezen waarover ze informatie of advies willen. Dit advies kan online en/of via een gesprek tijdens het CLB-consult gevraagd worden. Een gesprek kan zowel plaatsvinden op vraag van de jongere als op verzoek van de CLB-medewerker die zich zorgen zou maken over de antwoorden in de online bevraging.

De thema’s die aan bod komen zijn: lichamelijke gezondheid, sociaalemotionele gezondheid (welbevinden, pesten, mishandeling), verslaving (roken, alcohol, drugs en gamen), seksualiteit, en leefomstandigheden (school, thuis en relaties met anderen).

 

Het volledige onderzoeksrapport is eind 2019 overgemaakt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. De online vragenlijst is klaar en de resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend.

En toen … gingen we allemaal in lockdown, net op het moment dat het Agentschap de definitieve resultaten van het onderzoek wilde voorstellen aan de Internettensamenwerkingscel (ISC) van de CLB’s.

Maar niet getreurd, we zijn heel fier om jullie nu alvast de resultaten van het onderzoek in beeld te kunnen voorstellen (zie bijlage).

 

En hoe verder?

Welnu, in Vlaanderen mag je niet zomaar een hele bevolkingsgroep (i.c. alle jongeren in het derde jaar secundair onderwijs) onderwerpen aan een screening met een vragenlijst, lichamelijk onderzoek, meting of test van lichaamsmateriaal zoals bloedonderzoek. Ook voor een brede toepassing van ‘Gezond leven? Check het even!’  is toestemming van de bevoegde minister vereist. Als eerste stap in de procedure diende de VWVJ daartoe een dossier in bij de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek en deze gaf in maart 2020 reeds een gunstig advies.

Dient dus nog vervolgd te worden.

 

Hoopvol vooruitkijkend en met hartelijke groeten,

Anouk Vanlander en Ann Devriendt

 

Resultaten van  het onderzoek in beeld:

glce_infographic_20200513_v2.pdf

Benieuwd naar het volledige rapport?
Dit vind je hier:

glce_rapport_finaal.pdf

Share this