Beste CLB-directie
Beste CLB-arts, CLB-verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

In deze nieuwsbrief kunnen jullie de hygiënemaatregelen vinden die gerespecteerd dienen te worden tijdens het fysiek kleuterconsult met ouders.

Ten gevolge van de COVID-19 pandemie, werden de CLB-consulten tijdelijk gestopt. Bij de heropstart is het essentieel dat de fysieke CLB-consulten op een veilige manier kunnen verlopen, zowel voor de leerling, de ouder als de CLB-medewerker.

Bij de heropstart van de PGZ door CLB’s staan de vaccinatie tegen MBR en de kleuterconsulten bovenaan op de prioriteitenlijst (zie Nieuwsbrief van 28 april). Jullie kregen al specifieke informatie over de hygiënemaatregelen voor de vaccinatie door het CLB. In afwachting van de volledige aanpassing van het eerste hoofdstuk in het Draaiboek Infectieziekten voor CLB, kan hier een overzicht van de hygiënemaatregelen voor het kleuterconsult in tijden van COVID-19 geraadpleegd worden (zie bijlage). Deze werden opgemaakt dankzij de samenwerking tussen het agentschap Zorg en Gezondheid, Prof. A. Schuermans (ziekenhuishygiëne KU Leuven) en de VWVJ op basis van de adviezen van Sciensano.

Op nummer drie van de prioriteitenlijst voor PGZ staan de CLB-consulten voor jongeren in het derde jaar secundair onderwijs. Dit kan momenteel telefonisch, via chat of beeldbellen en vraagt voorlopig dus geen specifieke richtlijnen voor de hygiënemaatregelen.

 

De informatie over de hygiënemaatregelen voor vaccinatie door CLB werden opgemaakt tijdens de lockdown. Ondertussen is de exitfase gestart, waardoor opnieuw meer sociale contacten plaatsvinden. De hygiënemaatregelen voor vaccinatie door CLB zijn daarom in dezelfde lijn als deze voor het kleuterconsult aangepast (zie bijlage).

Ook de brief voor ouders over de vaccinatie tegen MBR is aangepast aan de nieuwe definitie en richtlijnen voor nauwe contacten (zie bijlage).

Veel succes met de kleuterconsulten! De ontwikkeltaken voor de jonge kleuter, de opvoedingsopgaven voor de ouders en het startmoment van de schoolloopbaan maken dit systematisch contactmoment uiterst relevant en prioritair. Jullie kunnen het verschil betekenen voor elk van deze kinderen en hun ouders.

 

Tot binnenkort,

Anouk Vanlander

 

BIJLAGEN:

vwvj_hygienemaatregelen_kleuterconsult_20200515_r2.pdf

vwvj_voorzorgsmaatregelen_vaccinatie_corona_20200514.pdf

info_ouders_vaccinatie_corona_20200514.doc

Share this