Dit tweede Nieuwsbericht Visus staat vooral stil bij het aspect belichting. Ook wordt ingegaan op de vraag van CLB over het verwijscriterium voor de TNO-test.

nb_visus_2_28_februari_2005.pdf

Share this