Leuven, 18 januari 2019

 

Geachte directie
Beste coördinator standaard visus
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Naar aanleiding van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding dat sinds 1 september 2018 van kracht is, werden de werkkaarten en beslisbomen van de standaard visus geactualiseerd conform de nieuwe consultencadans. Dit nieuwsbericht  (zie bijlage) bevat ook informatie over een nieuw model van afdekbril voor de visustest.

We wensen jou en je naasten een lumineus en kleurrijk 2019!

 

Namens het VWVJ-team,

Cécile Guérin
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

Bijlage:  Nieuwsbericht Visus 12: Update Samenvatting + Afdekbril Hocus Focus

2019_01_18_nieuwsbrief_visus-finaal2.pdf

Share this