Leuven, 31 oktober 2018

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid of -sympathisant

 

Ondermeer naar aanleiding van de huidige vaccinatiekorf en van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding, lichten we in dit bericht (zie bijlage) graag enkele aanpassingen toe:

  • Omzendbrief ter verduidelijking en concretisering van het decreet en BVR voor leerlingenbegeleiding

  • Inhaalschema aangepast aan de vaccinatiekorf

  • Toestemmingsbrieven

  • Vaccinatie tegen meningokokken ACWY in Nederland

Met vriendelijke groet,

Anouk Vanlander

 

BIJLAGE: Nieuwsbericht vaccinaties 43

nb_vacc_oktober_2018_finaal.pdf

Share this