Leuven, 29 november 2017

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid en sympathisant

In de loop van september stond de communicatie over vaccinaties onder druk. De leden van de Vlaamse vaccinatiekoepel grepen deze situatie recent aan als kans om lessen te trekken voor de toekomst.

Er werden twee afspraken gemaakt:

  • CLB en Kind en Gezin verstrekken informatie over de vaccins die ze zelf kunnen aanbieden. Voor informatie over andere vaccins die niet opgenomen zijn in het Vlaams vaccinatieschema wordt verwezen naar de huisarts of kinderarts.
     
  • We kennen in Vlaanderen een hoge vaccinatiegraad. Dit is enkel mogelijk dankzij de inzet van verschillende actoren. In geval van crisiscommunicatie is het belangrijk om snel afspraken te maken over de inhoud van de communicatie, wat niet eenvoudig is als er veel actoren betrokken zijn. Verschillende boodschappen maken het immers erg verwarrend. De Vlaamse vaccinatiekoepel zal daarom een crisiscommunicatieplan opmaken.
     

Om transparant te communiceren over de eerste afspraak, is een paragraafje toegevoegd aan de informatiebrieven over vaccinaties voor schoolgaande kinderen:
 

"Vaccins die niet door CLB worden aangeboden
Het Vlaamse vaccinatieschema wordt bij schoolgaande kinderen gratis aangeboden via het CLB. Daarnaast bestaan nog andere vaccins. Voor meer informatie  hierover kan u terecht bij de huisarts of kinderarts."

 
De aangepaste brieven kunnen vanaf nu verspreid worden, maar brieven die al verstuurd werden hoeven niet vervangen te worden.
 
Vriendelijke groeten,
Anouk Vanlander
 

Share this