Leuven, 26 oktober 2012

 

Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid

Vanaf heden vind je via de website een aangepaste versie van de "info- en toestemmingsformulieren voor inhaalvaccinaties" (1 voor mature leerlingen en 1 voor niet mature leerlingen).

In vergelijking met de vorige versie (juli 2012) zijn deze formulieren ons inziens gebruiksvriendelijker:

 • de informatie die relevant is om terug te ontvangen op het CLB staat op 1 recto verso
 • de informatie die in principe door de ouders mag bewaard worden staat op een afzonderlijk blad

Er gebeurden slechts minimale inhoudelijke wijzigingen:

 • aanbod van HPV als inhaalvaccinatie is geschrapt (dixit dr. Geert Top: "HPV is bedoeld voor 1ste jaar S.O. of de overeenkomstige geboortecohorte voor het Bu.O. Meisjes die in het 1ste jaar S.O. niet op het aanbod zijn ingegaan, komen op latere leeftijd niet in aanmerking voor vaccinatie met gratis vaccins. Er is voor dit vaccin geen inhaalvaccinatie voorzien.")
 • uitleg over Haemophilus influenzae type b is geschrapt in de brief voor mature leerlingen

De andere info- en toestemmingsbrieven voor vaccinaties zijn ongewijzigd sinds ons schrijven van juli 2012* (Nieuwsbericht Vaccinaties 13)!

Met vriendelijke groeten,

Anouk Vanlander
wetenschappelijk medewerker VWVJ
anouk.vanlander@vwvj.be

 

* PS: CLB die om organisatorische redenen deze brieven vroeger moesten laten drukken dan eind juli 2012, hebben de wijzigingen dus niet kunnen doorvoeren. Geen nood, er staan geen fouten in de info- en toestemmingsbrieven van vorig schooljaar.

Misschien nog even ter herinnering, de info- en toestemmingsbrieven voor vaccinatie van de VWVJ zijn dit schooljaar om verschillende redenen aangepast:

 • aanpassingen in het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over de preventie en aanpak van anafylaxie (publicatie openbaar vanaf 20 juli)
 • extra vermelding van de uitgebreide zwelling van een lidmaat na vaccinatie tegen DTPa-IPV
 • licht gewijzigd aanbod van vaccins voor CLB (eerste brief van het agentschap zorg en gezondheid hierover kwam op 20 juni)

Voor CLB die nog werken met formulieren van vorig schooljaar betekent dit dat ze best rekening houden met het volgende:

 • allergie voor eiwit geldt niet meer als contra-indicatie voor vaccinatie tegen mazelen-bof-rodehond
 • voor de dosering van adrenaline in geval van anafylaxie, dient geen rekening meer gehouden te worden met eventueel medicatiegebruik van de leerling
 • CLB kunnen dit schooljaar geen IPV-vaccin (Imovax°) meer aanbieden
 • uitgebreide lokale zwelling staat nu als bijwerking vermeld in de brief voor DTPa-IPV
Share this