Leuven, 22 augustus 2011

Beste CLB-directeur 
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid

In dit 11e Nieuwsbericht Vaccinaties vindt u meer verduidelijking bij veranderingen die voorzien zijn voor het komende schooljaar.

Vaccin tegen mazelen-bof-rodehond: Priorix

Sinds 1 juli 2011 zijn er enkele vaccins in het gratis aanbod van de Vlaamse overheid veranderd. Voor CLB’s verandert enkel de merknaam van het vaccin tegen mazelen, bof en rubella. De bijsluiter van Priorix vermeldt dat het vaccin bedoeld is voor onderhuidse injectie, maar ook intramusculair (IM) kan worden toegediend. Er zijn 2 voordelen verbonden aan de IM toediening:

  • er moet maar 1 vaccinatietechniek worden aangeleerd en toegepast;
  • de immunogeniciteit van de 2 technieken is vergelijkbaar, maar de IM route geeft minder lokale bijwerkingen dan de subcutane route.

De IM route krijgt daarom de voorkeur.

Systematische vaccinatie tegen hepatitis B (HBV)

In het laatste nieuwsbericht stond verkeerdelijk dat de vaccinatie tegen HBV in het eerste secundair onderwijs (1 SO) vanaf volgend schooljaar een inhaalvaccinatie zou worden.
De vaccinatie van zuigelingen tegen HBV met gratis vaccins is gestart in september 1999, voor kinderen geboren vanaf 1 mei 1999. Voordien werden de vaccins gedeeltelijk terugbetaald via de mutualiteit. Om de groep leerlingen in het 1 SO geboren vóór 1 mei 1999 ook de kans te geven zich gratis te laten vaccineren tegen HBV, wordt het vaccin tegen HBV dit schooljaar nog systematisch aangeboden.
De Vlaamse Overheid heeft nog niet beslist of het vaccin tegen HBV na schooljaar 2011-2012 zal kunnen aangeboden worden als inhaalvaccinatie of niet.

Toestemmingsbrief voor vaccinatie

De risico-analyse die is opgenomen in de toestemmingsbrieven van de VWVJ verandert begin volgend schooljaar om 2 redenen:

  • de risico-analyse is aangepast aan de mogelijke allergenen in de vaccins. Alle vaccins van de korf van de Vlaamse Gemeeschap zullen vanaf 1 september 2011 in een latexvrije verpakking geleverd worden. Enkele recent geleverde loten Engerix B 20 μg/ml met nummer AHBVB654AA bevatten wel nog latex. Kijk dus uw voorraad na.
  • de risico-analyse wordt samengesteld op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) van 2004, ”De preventie en aanpak van anafylaxie bij de vaccinatie van kinderen volgens het aanbevolen vaccinatieschema”. De geactualiseerde versie van het advies wordt in de loop van september 2011 besproken door de HGR.

Om jullie niet te laten wachten op eventuele veranderingen na goedkeuring van het geactualiseerde advies van de HGR, is al een eerste reeks aanpassingen aangebracht aan de toestemmingsbrieven. U kan voorbeeldbrieven voor toestemming voor vaccinatie vinden via vwvj.be > vaccinaties > aan de slag > communicatiematerialen. Ik hou jullie op de hoogte.

Toestemmingsprocedure voor vaccinatie in het CLB

Op 21/04/2011 werd via een Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 18/03/2011 het Ministerieel besluit (MB) tot bepaling van het Vaccinatieschema ten behoeve van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van 15/03/2004 (B.S. 7/04/2004) opgeheven. In het BVR tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van 3/07/2009 (B.S. 3/09/2009) wordt vermeld dat het CLB de vaccinaties toedient op voorwaarde dat het daarvoor de schriftelijke toestemming heeft gekregen, zonder te vermelden wie die toestemming moet geven. Om de CLB's te ondersteunen bij deze verandering, heeft de VWVJ een advies geformuleerd (zie bijlage). Dit advies werd nagekeken door een expert in medisch recht en goedgekeurd door de verschillende CLB-netten.

De vaakgestelde vragen op vwvj.be > vaakgestelde vragen > rubriek vaccinaties werden hieraan aangepast.

Veel vaccinatieplezier voor het nieuwe schooljaar,
Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

BIJLAGE: Toestemmingsprocedure voor vaccinatie in CLB

toestemmingsprocedure_voor_vaccinatie_in_clb_augustus_2011.pdf

Share this