Beste CLB-directie
Beste CLB-vaccinatoren
Beste VWVJ-lid of sympathisant
 

Ondertussen is de eerste fase van de exitstrategie gestart. Binnenkort kan een deel van de leerlingen opnieuw gedeeltelijk les volgen op school. Bij deze nieuwe fase horen nieuwe opdrachten en nieuwe richtlijnen. Daarnaast zijn er sinds de laatste nieuwsbrief ook nieuwe documenten gepubliceerd op de website van Sciensano die aanpassing vragen van eerdere richtlijnen. Meer hierover in deze nieuwsbrief.

 
Hygiënemaatregelen kleuterconsult

Ten gevolge van de COVID-19 pandemie, werden de CLB-consulten tijdelijk uitgesteld. Bij de heropstart is het essentieel dat de fysieke CLB-consulten op een veilige manier kunnen verlopen, zowel voor de leerling, de ouder als de CLB-medewerker. Vóór de start van de COVID-19 pandemie kon het eerste hoofdstuk van het Draaiboek Infectieziekten geraadpleegd worden voor richtlijnen in verband met de hygiënemaatregelen met betrekking tot het CLB. Dit is echter nog niet aangepast aan de nieuwe context van de COVID-19 pandemie.

Bij de heropstart van de PGZ door CLB’s staan de vaccinaties tegen MBR en de kleuterconsulten met ouders bovenaan op de prioriteitenlijst. Jullie kregen al specifieke informatie over de hygiënemaatregelen voor de vaccinatie tegen MBR. In afwachting van de volledige aanpassing van het eerste hoofdstuk in het Draaiboek Infectieziekten voor CLB, zal weldra een overzicht van de hygiënemaatregelen voor het kleuterconsult in tijden van COVID-19 op onze website verschijnen. Deze worden opgemaakt dankzij de samenwerking tussen het agentschap Zorg en Gezondheid en de VWVJ op basis van de adviezen die Sciensano op 1-5-2020 publiceerde voor ambulante zorgverstrekkers in privé praktijk: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_NL.pdf. Dit wordt vertaald naar de preventieve setting van CLB-consulten.

 
De risicoanalyse voor het fysiek CLB-consult van kinderen in de eerste kleuterklas

De algemene hygiënemaatregelen zullen zo goed mogelijk uitgevoerd moeten worden en vertaald worden naar de specifieke context op basis van een lokale risicoanalyse. De werkgever laat zich hiervoor ondersteunen en adviseren door de preventieadviseur en onderwerpt de risicoanalyse aan het voorafgaand advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk (PBW).
De werkgever is verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering van de risicoanalyse, maar beslist niet autonoom over de hygiënemaatregelen: zijn beslissing zal samenhangen met de resultaten van de risicoanalyse en het voorafgaand advies van het comité PBW.

 
De risicoanalyse school – bijdrage CLB-arts

Binnenkort mag een deel van de kinderen opnieuw les volgen op school. Dit vraagt een risicoanalyse per specifieke school. De CLB-arts kan hieraan bijdragen door het perspectief van de leerlingen in te nemen, net zoals de arbeidsgeneesheer het perspectief van de personeelsleden van de school inneemt.

Welke leerlingen van de schoolpopulatie behoren tot de risicogroep voor een ernstiger verloop van COVID-19?
De meeste kinderen met chronische aandoeningen (zoals astma, diabetes…) hebben geen ernstiger ziekteverloop dan andere kinderen wanneer ze een SARS-CoV-2 infectie oplopen. De Belgische Pediatrische COVID-19 Task Force heeft – in overleg met de Belgische pediatrische universitaire afdelingen en de subspecialistenverenigingen – een lijst gemaakt met risicokinderen die de volgende weken best nog niet naar school gaan. Deze lijst vind je hier. De CLB-arts kan op basis van zijn kennis van de schoolpopulatie bepalen over welke leerlingen dit potentieel gaat.

Kan deze leerling op een veilige manier participeren op school of dient er een alternatief gezocht te worden zodat de leerling de les op afstand kan volgen?
De CLB-arts draagt bij aan het antwoord op deze vraag vanuit zijn unieke positie tussen onderwijs, het therapeutisch netwerk van de leerling, arbeid en ouders/leerlingen. De CLB-arts is goed geplaatst om de brug te maken tussen de leerling/ouder(s), behandelende arts en school om na te gaan wat mogelijk is voor leerlingen die kwetsbaar zijn door hun ziekte en kan dit traject coördineren.
 

Richtlijn bij een melding van COVID-19 op school

Nu het aantal gevallen van COVID-19 opnieuw gedaald is, start vanaf maandag 4 mei een nieuwe fase. Het is de bedoeling om elk mogelijk geval van COVID-19 te testen en om hem (+ zijn nauwe contacten) bij een positief resultaat te isoleren gedurende 14 dagen. De richtlijnen voor huisartsen hieromtrent zijn te vinden op de website van Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf.
De contactopvolging zal gebeuren door een call center na bevestiging van een geval met een positief laboresultaat. Gaat het om een leerling die al les volgde op school, dan zal ook de CLB-arts gecontacteerd worden door het call center om indien nodig maatregelen te nemen op school. De richtlijnen voor CLB bij een melding van COVID-19 worden momenteel door het agentschap Zorg en Gezondheid en de VWVJ samen opgesteld. Van zodra dit document afgewerkt is, verneemt u meer via een nieuwsbrief.

 
Aangepaste richtlijnen

Sinds 1 mei worden ‘contacten’ van een COVID-19 geval op een nieuwe manier gedefinieerd: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf. Alle gezinsleden van een geval van COVID-19 worden als nauwe contacten beschouwd en dienen in thuisisolatie te blijven. Als de CLB-medewerker een contact binnen het huishouden is van een mogelijk of bevestigd geval, mag hij niet meer vaccineren en moet hij 14 dagen in thuisisolatie blijven. De leerling en begeleider mogen ook enkel ingaan op de uitnodiging voor vaccinatie indien iedereen in het gezin symptoomvrij is.
De 'informatiebrief voor ouders over de vaccinatie' en de 'richtlijnen voor vaccinatie door CLB' werden hieraan aangepast (de aanpassingen zijn in het blauw gemarkeerd) (zie bijlagen).


 
Er is veel veranderd en er blijft veel veranderen. Proficiat voor jullie veerkracht! Jullie spelen een essentiële rol in deze enorme maatschappelijke uitdaging.
 
Tot binnenkort,
Anouk Vanlander

 

BIJLAGEN

Informatiebrief voor ouders over de vaccinatie

info_ouders_vaccinatie_corona_20200503.doc

Richtlijnen voor vaccinatie door CLB:

vwvj_voorzorgsmaatregelen_vaccinatie_corona_20200503.pdf

Share this