Beste CLB-directie
Beste CLB-arts, CLB-verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Jullie hebben onlangs de aangepaste fiche COVID-19 uit het Draaiboek Infectieziekten voor CLB ontvangen. CLB-artsen hebben veel ervaring met het inschatten van risico’s en bepalen van maatregelen in geval van infectieziekten op school. Nu krijgt de CLB-arts ook de opdracht voor het contactonderzoek in de schoolcontext. Dit is nieuw. Ter ondersteuning heeft de VWVJ in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid een stappenplan ontwikkeld (zie bijlage), dat op 15 mei al door het departement Onderwijs naar de CLB-directies werd verstuurd.

Een waterdicht systeem nastreven is echter onmogelijk, tenzij we voor altijd ‘in ons kot’ blijven. Het contactonderzoek verkort de duur tussen ontstaan klachten en het starten van isolatiemaatregelen, en reduceert daarmee de transmissie van het virus. Dit willen we met z’n allen nastreven en is een essentieel onderdeel van de exitfase om de COVID-19 transmissie blijvend te kunnen indammen.

Hopelijk zullen jullie het stappenplan niet al te vaak ter hand moeten nemen.

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

stappenplan_covid-19_voor_clb_20200515.pdf

Stappenplan bij COVID-19 (mei 2020)
Share this