Leuven, 27 juni 2014

 

Aan CLB-verpleegkundigen en -artsen
Aan de VWVJ-leden

(ter info ook aan de CLB-directies, die reeds eerder bericht ontvingen)

BETREFT: STAND VAN ZAKEN STANDAARD GEHOOR, goed nieuws én OPROEP PRAKTIJKTOETS SPIN-test, enthousiast beantwoord

Minister Vandeurzen onderschrijft de standaard gehoor als kwaliteitsvolle en aan te bevelen werkwijze voor het gehooronderzoek in de CLB. Onze overheid ziet de toekomst van het gehooronderzoek als volgt:

 • een praktijktoets van de spraak-in-ruis-test (SPIN) tijdens het schooljaar 2014-15, te starten dus in september (in een aantal CLB);
 • een volle implementatie van de standaard (audiometrie en SPIN) in alle CLB pas vanaf schooljaar 2015-16.
   

Tijd dus om de implementatie voor te bereiden.

Even kort het geheugen opfrissen.

De doelstellingen van het gehooronderzoek in de CLB zijn:

 1. het tijdig opsporen van neurosensorieel gehoorverlies bij jonge kinderen volgens een verkort audiometrieprotocol
  • door een audiometrie aan te bieden aan jonge kleuters (1e KK) wanneer er bijzondere risicofactoren zijn voor gehoorverlies;
  • door alle kinderen van het 1e leerjaar te screenen;
  • door een audiometrie aan te bieden aan kinderen die aangemeld zijn voor een diagnostisch traject wegens zorg over hun ontwikkeling;
 2. de detectie van lawaaischade
  • door een SPIN-test uit te voeren bij alle leerlingen van het 5e leerjaar en het 3e secundair.
   Deze test vervangt de klassieke audiometrie.
    

In september start de SPIN-praktijktoets. Het doel ervan is (1) ervaring op te doen met praktische organisatorische aspecten van de test en (2) een fijnstellen van het verwijscriterium.

Eind mei l.l. is dit alles toegelicht aan de CLB-directies door Katelijne Van Hoeck, VWVJ. Meteen is de oproep gelanceerd om te kandideren voor de SPIN-praktijktoets. In juni volgde ook een schrijven hierover aan  de directies.

Vele CLB (22 van de 72!) dienden zich aan als kandidaat voor deze SPIN-praktijktoets, waarvoor dank!  Zij verstrekten gegevens zoals: aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor de toets, aantal circuits waar de toets zou doorgaan, of de toetspopulatie anderstaligen en kansarmen omvat, stedelijk versus landelijk, ... Aan de hand van deze gegevens vs. criteria wordt nu beoordeeld of deelname aan de toets wenselijk is of niet. Nog vóór het CLB-verlof worden  de kandiderende CLB hierover dan ingelicht.

Op 15 september zal er een informatievoormiddag plaats vinden in het Consciencegebouw in Brussel, om de verpleegkundigen die deelnemen aan de SPIN-praktijktoets te informeren over de werkwijze van testafname.

Wil je al wat info over de SPIN-test zelf, kijk dan even naar de presentatie, gegeven op de studiedag van 28/02/2013: filmopname  en powerpointpresentatie  (zie bijlage)
       
Wat gebeurt er met het andere luik van de standaard gehoor (nieuwe richtlijnen rond audiometrie)?

Tijdens het komende schooljaar loodsen we jullie ook graag door het toekomstige implementatietraject van het gehooronderzoek voor de jongere leeftijdsgroep, met hulp van draaiboeken, oplijsting van aandachts- en werkpunten (zowel op organisatorisch als op praktisch vlak) en de VWVJ-helpdesk.

   
 We werken ook samen met de werkgroep-LARS om een registratiemodule te ontwikkelen en de elektronische overdracht van resultaten van de neonatale gehoortests mogelijk te maken.

Met dit alles hopen we de overgang naar de toepassing van de nieuwe standaard gehoor vanaf september 2015 te vergemakkelijken.

 

Vriendelijke groeten en een deugddoend verlof,

Het VWVJ-team

BIJLAGE:

Powerpointpresentatie studiedag van 28/02/2013

2013_stavaza_standaard_gehoor_spin_sj.pdf

Share this