Beste CLB-directie,
Beste CLB-verpleegkundige, CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Hoe zou het nog zijn met het SPARK36 Project, het onderzoeksproject rond de gestructureerde gespreksleidraad voor verpleegkundigen tijdens het kleuterconsult met de ouder(s)?

In dit nieuwsbericht vind je een terugblik, een stand van zaken (onderzoeksrapport en lopende studie) en blikken we vooruit naar de toekomst... met een nieuwe oproep! Zie bijlage.

 

Hartelijke groet,

Ann Keymeulen
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

 

 

 

spark36_nieuwsbrief_12juni2020.pdf

Share this