Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Na een welverdiende pauze, start maandag het derde trimester van dit schooljaar.

In deze nieuwsbrief vinden jullie een kort overzicht van enkele recente wijzigingen en aandachtspunten. Zo zijn jullie van bij de start opnieuw helemaal mee.

 

Zelftest

Sinds april zijn zelftesten te koop in de apotheek. Het zijn snelle antigen-testen met een nasale wisser. De afname van de test en het lezen van het resultaat gebeurt door de burger zelf, zonder supervisie van een professional.

De zelftest heeft een heel beperkte indicatie. Deze kan sowieso niet gebruikt worden ter vervanging van testen door de huisarts of in een testcentrum, bij symptomatische personen of hoog-risico contacten.

Bij een positief resultaat van de zelftest dient de persoon zich te isoleren in afwachting van het resultaat van de PCR-test. Is de PCR-test ook positief, dan start het contactonderzoek. Anderzijds is een negatief resultaat van de zelftest nooit een vrijgeleide om de geldende voorzorgsmaatregelen, quarantaine of isolatie niet na te leven.

Informatie voor het grote publiek over de zelftest is hier beschikbaar.

 

Hoe lang beschouwt men dat een persoon beschermd is tegen een herinfectie?

Op basis van recente wetenschappelijke literatuur is beslist om de periode van 8 weken te verlengen naar 3 maanden. Zo dient een contact dat zelf een bevestigd geval van COVID-19 was, tot 3 maanden na de COVID-19 niet beschouwd te worden als contact.

Uitzondering: personen met ernstige symptomen en personen die reizen naar rode zones. Meer informatie is beschikbaar in het RAG-advies.

 

Cluster, uitbraak of wijdverspreide transmissie… een correct woordgebruik kan verwarring voorkomen

Er is sprake van een cluster van zodra er 2 of meer gelinkte gevallen gemeld worden binnen een periode van 14 dagen. De éne cluster is natuurlijk de andere niet.

Een grote cluster zou een ‘uitbraak’ kunnen genoemd worden, maar voor dit begrip is (nog) geen concrete beschrijving voorzien. Wel wordt in de beslisboom van Sciensano gebruik gemaakt van het begrip ‘wijdverspreide transmissie’ op het moment dat ook laag-risico contacten van een bevestigd geval positief testen, dat meerdere hoog-risico contacten van gelinkte bevestigde gevallen positief testen of als er zich tertiaire besmettingen (HR-contacten van HR-contacten) voordoen.

 

Er wordt beslist om een klasgroep in quarantaine te plaatsen. Hoe bereken je de duur van de quarantaine?

Indien de duur van de quarantaine voor de leerlingen van de klasgroep bepaald wordt op basis van het laatste risicovol contact, dan dient de einddatum van de quarantaine vaak aangepast te worden bij nieuwe aansluitende positieve testresultaten. Dit vraagt veel bijsturing van de communicatie en zorgt soms voor misverstanden.

Daarom is beslist dat als een klas gesloten wordt omwille van wijdverspreide circulatie van het virus binnen deze klas, de quarantaineperiode voor alle leerlingen voortaan start vanaf de 1e dag van de sluiting van de klas. 

 

Om alle documenten up-to-date te houden, zijn ze ook in de lijn van dit nieuwsbericht aangepast:

  • ‘Richtlijn COVID-19 voor CLB’
  • ‘Contactonderzoek door CLB – stap voor stap’

 

 

Proficiat voor jullie blijvende inzet!

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this