Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Eerste test van hoog-risico contacten - rechtzetting
 

De Risico Assessment Group (RAG) adviseerde om de eerste test bij hoog-risico contacten te laten plaatsvinden binnen de 72 uur na het laatste risicovol contact. Omdat het tijdens het contactonderzoek niet mogelijk is om te voorspellen wanneer het hoog-risico contact zich zal laten testen, is de richtlijn op een andere, meer werkbare manier geformuleerd, nl. als de persoon met hoog-risicocontact binnen de 72 uur na het risicocontact wordt geïdentificeerd, wordt er zo snel mogelijk een eerste test afgenomen.

In de praktijk betekent dit dat de eerste PCR-test dus bv op dag 4 na het laatste risicovol contact kan plaatsvinden.

Alle documenten (ook de brieven) van de VWVJ worden conform deze rechtzetting aangepast.
 

Hoe lang dienen de leerlingen van het 5de of 6de leerjaar een mondmasker te dragen?


De rationale klinkt als volgt.

Als iemand van de (klas)groep in isolatie gaat, dan:

  • Dragen alle leerlingen van de (klas)groep een mondmasker gedurende 14 dagen (= duur incubatieperiode);
  • Na de periode van 10 dagen isolatie is de leerling/leraar niet meer besmettelijk. Als het een leerling betreft, is het na de periode van isolatie niet meer noodzakelijk om een mondmasker te dragen.
     

Als iemand van de (klas)groep in quarantaine gaat, dan:

  • Dragen alle leerlingen van de (klas)groep een mondmasker tot en met het einde van de quarantaine;
  • De leerling die in quarantaine ging, dient nog tot 14 dagen na het risicovol contact waakzaam te zijn en dus een mondmasker te dragen.

 

Het is een complexe boodschap. Om verwarring te voorkomen, is het duidelijker om meteen aan alle leerlingen van de betrokken (klas)groep te vragen gedurende 14 dagen een mondmasker te dragen.

 

Voor wie niet meer kan volgen…. een overzicht van de aanpassingen in de brieven sinds 25/1/2021

 

In alle onderstaande brieven werd een zin toegevoegd, nl. *je = de leerling of het personeelslid dat op school contact had met iemand met corona. En verder:

  • Brief laag-risico contact: idem
  • Brief laag-risico contact voor L5 en L6: idem
  • Brief hoog-risico contact met 1 test: deze brief dient gebruikt te worden bij hoog-risico contacten die > 72 uur na het laatste risicovol contact door CLB geïdentificeerd worden. De inhoud van de brief blijft dezelfde.
  • Brief hoog-risico contact met 2 testen: deze brief dient gebruikt te worden bij hoog-risico contacten die na ≤ 72 uur na het laatste risicovol contact door CLB geïdentificeerd worden. In de brief wordt daarom ‘laat je zo snel mogelijk een eerste keer testen’ vermeld ipv de ‘laat je testen op de derde dag na het risicovol contact’.

 

Bedankt voor jullie talrijke feedback. Op die manier optimaliseren we samen wat de VWVJ voor jullie ontwikkelt.

Hartelijke groet,
Anouk Vanlander

Share this