Beste CLB-directie
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Aanpassing testbeleid kleuters

Kleuters moeten niet getest worden na een hoog-risico contact binnen het gezin maar worden voortaan wel getest indien het hoog-risico contact plaats had buiten het gezin (bv. op school). Bij een positief testresultaat moeten in dat geval namelijk bijkomende maatregelen genomen worden voor de huisgenoten.

Als gevolg hiervan is de afzonderlijke brief voor hoog-risicocontacten bij kleuters niet meer van toepassing en werden de volgende documenten aangepast:

  • Richtlijn voor CLB bij een melding van COVID-19
  • Leidraad bij het gesprek met de index en hoog-risico contacten

 

Concretisering van de aanpak bij clusters in het lager onderwijs

Worden binnen de 14 dagen 2 gevallen van COVID-19 gemeld in dezelfde (klas)groep, dan wordt dit in het lager onderwijs voortaan op dezelfde manier aangepakt als in het secundair onderwijs.

Bij een indexgeval in een klas maakt men het onderscheid tussen de nauwe contacten en de laag-risico contacten volgens de criteria van de contactdefinitie in de contactprocedure. De nauwe contacten worden getest en gaan in quarantaine. Indien onder hen een leerling/leerkracht positief blijkt te zijn, wordt deze leerling/leerkracht ook een indexgeval en doorloopt men nogmaals het contactopvolgingsproces. Indien het tweede positieve geval in de klas een hoog-risico contact is van het eerste indexgeval in de klas of van een gekend HR-contact buiten de klas (bv een gezinslid), dan moet de klas niet in quarantaine geplaatst worden.

Indien echter het tweede positieve geval in de klas geen hoog-risico contact is van het eerste indexgeval, wordt de hele klas in quarantaine geplaatst en getest tenzij een andere mogelijke bron van overdracht bij deze twee gevallen, wordt vermoed.

 

Flowchart bij cluster of uitbraak in scholen

Als houvast voor een geharmoniseerd beleid, publiceert Sciensano op 2-2-2021 twee flowcharts die de aanpak van clusters en uitbraken in scholen visualiseren. Dit is ontwikkeld op basis van het recent advies van de RAG testing in verband met het testbeleid bij uitbraken in scholen.

De flowcharts zijn te vinden onder de rubriek ‘Procedures’ > ‘Contactopvolging in kinderopvang en onderwijs’ op de website van Sciensano.

 

Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

Share this