Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Nieuwe teststrategie – ‘vuistje’ – richtlijn bij cluster in SO - voorschrijftool

 

Nieuwe strategie vanaf 23/11/2020

Vanaf maandag 23/11/2020 verandert de test- en quarantainestrategie. Dankzij de optimalisering van de PCR-testcapaciteit, zullen alle asymptomatische hoogrisicocontacten opnieuw getest kunnen worden en dit op dag 7 (begin te tellen op de dag na het laatste risicovol contact).

Bij het contactonderzoek vanaf 23/11 zal de quarantaine voor hoogrisicocontacten 10 dagen duren. Is het resultaat van de test op dag 7 negatief, dan mag de quarantaine ingekort worden. Zoals voordien geldt na de quarantaine een periode van verhoogde waakzaamheid tot 14 dagen na het laatste risicovol contact.

Alle documenten op onze website worden in de loop van de week hieraan aangepast. Neem dus af en toe een kijkje. Alles zal ten laatste geactualiseerd zijn op 22/11.

 

Wordt een ‘vuistje geven’ als nauw contact beschouwd?

Bij jongeren en volwassenen met corona wordt rechtsreeks fysiek contact als hoog-risico contact beschouwd, ongeacht het al dan niet dragen van een mondmasker. Hierbij denken we aan kussen, knuffelen, handen schudden of verzorging.

Niet eenvoudig om een ritueel te vinden om elkaar te begroeten. Een voetkus, ellebooggroet of het hand op het hart leggen zijn leuke alternatieven waarbij geen contact is via de handen of het aangezicht. Ook al zijn de eerder vernoemde manieren meer aangewezen, wordt een ‘boks’ of ‘vuistje’ niet als hoog-risico contact beschouwd omdat het contact tussen de handen te vluchtig is.

 

Aanpassing van de richtlijn in geval van 2 of meer COVID-gevallen in een klasgroep van het secundair onderwijs

Indien een contact van een COVID-19-geval op school tijdens de 14 dagen na het laatste contact met het COVID-19-geval zelf positief test, is er mogelijks sprake van een cluster. Men kan clustervorming op school vermoeden als geen andere oorzaak van transmissie dan via de contacten op school bekend is.

Aangezien andere gekende hoog-risico contacten (bv via gezinslid) dan het hoog-risico contact in de klasgroep, ook een bron van infectie kan zijn, is de richtlijn als volgt aangepast.

Bij een indexgeval in een klas maakt men het onderscheid tussen de nauwe contacten en de laag risico contacten volgens de criteria van de contactdefinitie in de contactprocedure. De nauwe contacten gaan voor 10 dagen in quarantaine en worden getest. Indien onder hen een leerling positief blijkt te zijn, wordt deze leerling ook een indexgeval en doorloopt men nogmaals het contactopvolgingsproces. De klas moet niet in zijn geheel in quarantaine geplaatst worden.

Indien echter het tweede positieve geval in de klas geen hoog-risico contact is van het eerste indexgeval, moet men buiten de klas zoeken naar een andere mogelijke bron van overdracht tussen deze twee gevallen. Indien men geen andere mogelijke bron vindt buiten de klas, wordt de hele klas in quarantaine geplaatst en getest.  Indien het tweede positieve geval in de klas geen hoog-risico contact is van het eerste indexgeval in de klas of van een gekend HR-contact buiten de klas, dan wordt de hele klas in quarantaine geplaatst en getest.

 

Voorschrijftool voor artsen verbonden aan een collectiviteit

Voortaan kunnen artsen die verbonden zijn aan een collectiviteit (bv scholen en bedrijven) een activatiecode genereren voor staalname. Meer informatie hierover kan je vinden via www.eenlijn.be.

De CLB-artsen zullen via hun CLB-netten geïnformeerd worden over de afspraken die hierover gemaakt worden binnen de CLB-sector.

 

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this