Beste directie
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

In deze nieuwsbrief zijn opnieuw antwoorden te vinden op vragen die je je misschien ook stelt en een overzicht van de aanpassingen in onze documenten die gelinkt zijn aan COVID-19.

 

Aangepaste documenten (zie rubriek COVID-19)

In de brieven voor laag- en hoog-risico contacten van een COVDI-19-geval op school is nu ook vermeld dat huisgenoten van contacten geen bijkomende maatregelen moeten nemen, tenzij het contact een positief testresultaat zou hebben. Ouders stellen hier regelmatig vragen over. Nu kunnen ze de informatie meteen ook vinden in de brief zelf.
 

In de COVID-19-fiche is het hoofdstuk ‘Meer dan 1 geval van COVID-19 in de (klas)bubbel’ verder aangevuld. Wanneer beschouw je 2 gevallen in een klasbubbel als gelinkte gevallen? Welke stappen dient het CLB te ondernemen als er sprake is over 2 of meer gelinkte gevallen in een klas? Zie pg 9 in de geactualiseerde COVID-19-fiche om antwoorden te vinden op deze vragen.

 

Hoe classificeer je contacten van jongeren tijdens de lessen lichamelijke opvoeding?

Bij een melding van COVID-19 worden eventuele fysieke contacten die jongeren tijdens het sporten hadden, als laag-risico contacten beschouwd, ook als ze ouder zijn dan 12 jaar. Voetballen of basketten op zich houdt dus geen hoog-risico op transmissie in. Karate- of judoles is momenteel op school niet aangewezen.

Vraag toch na bij de indexleerling of er tijdens het sporten herhaaldelijk of langdurig fysiek contact was. Vraag ook na hoe de kleedkamers zijn georganiseerd om na te gaan of daar eventueel een nauw contact heeft plaatsgevonden.

 

Kan een asymptomatisch hoog-risico contact getest worden in een test- of triagecentrum op basis van de brief van het CLB?

Om recht te hebben op een gratis test, dient een eForm aangemaakt te worden. Dit komt overeen met een laboaanvraag, zorgt voor terugbetaling van de test door het RIZIV en genereert een SMS code voor de persoon die getest moet worden.

De CLB-arts kan momenteel zelf geen eForm invullen en dus geen SMS codes genereren voor de nauwe contacten. Met de huisartsen is daarom afgesproken dat de brief van het CLB voor hoog-risico contacten (+ naam leerling) het bewijs is dat de test dient afgenomen te worden. De huisarts die de test afneemt, vult zelf een eForm in.

Sommige test- en triagecentra testen enkel als het contact een SMS-code heeft ontvangen, andere kunnen zelf het eForm invullen op basis van de brief die het hoog-risico contact van het CLB heeft ontvangen.

De (eerste en eventuele tweede) test voor hoog-risico contacten is steeds gratis.

 

Wanneer registreer ik een tweede COVID-19-geval als secundaire geval in de excell-tabel?

De beschrijving die vermeld is bij de kolommen (L en M) voor de registratie van secundaire gevallen vraagt meer concretisering.

Indien een hoog- of laag-risico contact van een COVID-19-geval op school tijdens de 14 dagen na het laatste contact met het COVID-19-geval zelf positief test, is er mogelijks sprake van een gelinkt/ secundair geval. Men vermoedt een clustervorming (2 of meer gelinkte gevallen) op school als er geen andere oorzaak van transmissie dan via de contacten op school bekend is.

Ga dit zo goed mogelijk na bij de verschillende COVID-19 gevallen van de klasbubbel. Heeft het COVID-19-geval nauw contact gehad met een ander COVID-19 geval in het gezin, de sportclub,….?

Vermoed je dat de besmetting plaatsvond na contact met een COVID-19 geval buiten de schoolcontext, dan wordt het tweede COVID-19 geval in de klasbubbel niet geregistreerd als ‘secundair geval’, maar meteen als een nieuwe ‘indexpatiënt’.

Doet het verhaal van het COVID-19 geval geen transmissie veronderstellen buiten de klasbubbel (bijvoorbeeld een ouder of ploegmaat die net positief is getest)? Dan wordt beschouwd dat de transmissie mogelijks op school plaatvond en registreer je het tweede COVID-19-geval als ‘secundair geval’. Je vermeldt het secundair geval ook als nieuwe ‘indexpatiënt’ aangezien rond het secundair geval ook contacttracing zal starten.

Bij twijfel of er al dan niet sprake is van gelinkte gevallen, kan advies gevraagd worden aan de medisch expert van de zorgraad (PS: het paswoord voor het openen van het document werd door de overheid reeds eerder meegedeeld aan de CLB).

 

Info op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Binnenkort stelt de Belgische overheid Coronalert ter beschikking van de Belgische burger. Lees de nieuwsflits van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor meer informatie over de app.

 

Proficiat voor de enorme inspanningen die jullie leveren om leerlingen samen met scholen de mogelijkheid te bieden op een veilige manier naar school te kunnen!

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this