Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid mof JGZ-sympathisant

 

Vanaf donderdag 24/06 veranderen de regels na een hoog-risico contact voor personen die volledig gevaccineerd werden.

Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich zo snel mogelijk na het laatste hoog-risicocontact laten testen. Tot ontvangst van het resultaat blijven ze in quarantaine. Bij negatief resultaat kan de quarantaine gestopt worden. Er is geen tweede test meer nodig. In geval van weigering van een test moet wel een volledige quarantaine van tien dagen gerespecteerd worden. 

Quarantaine en testen blijven wel behouden voor volledig gevaccineerde personen in geval van een cluster van besmettingen, meer bepaald in residentiële zorgcollectiviteiten (zoals een woonzorgcentrum), in collectiviteiten (behalve collectiviteiten voor kinderen) en in bedrijven wanneer een "doorbraak infectie" zich voordoet (dit is een bevestigd geval door middel van een PCR-test bij volledig gevaccineerde personen). 

Laag-risicocontacten die volledig gevaccineerd zijn moeten geen extra maatregelen meer nemen. Meer informatie hierover is te vinden in het persbericht van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. 

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this