Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Hier opnieuw een overzicht van bijkomende antwoorden op vaak gestelde vragen en van geactualiseerde documenten. Moet ik nog vermelden dat het over COVID-19 gaat?

 

Fiche (Richtlijnen voor CLB bij een melding van COVID-19)

De meest recente aanvullingen werden in het geel gearceerd. Een overzicht:

  • Beschrijving van de termijn waarbinnen een tweede PCR-test kan afgenomen worden,
  • Kleuters worden beschouwd als een bevestigd geval als ze positief getest worden of als ze tijdens de quarantaine omwille van contact met een positief getest gezinslid, zelf symptomen ontwikkelen,
  • Aanvulling in verband met de afstemming met de arbeidsarts wanneer een personeelslid de indexpatiënt is of een contact,

 

Brief voor hoog-risico-contacten

Om de quarantaineduur van 14 dagen te kunnen inkorten, kiezen nogal wat ouders/jongeren om zich 9 dagen na het laatste contact op school, te laten hertesten. Om misverstanden over deze termijn te vermijden, is in de brief ruimte voorzien om een datum te vermelden.


Wie moet welke brief ontvangen?

Hoog-risico-contacten ontvangen een brief die meteen als bewijs dient voor het recht op een test en worden ook persoonlijk gecontacteerd door het CLB. Vraag na in je eerstelijnszone of ze kunnen bijdragen aan het informeren van moeilijk bereikbare gezinnen. Lokale besturen die gekozen hebben voor scenario 2 of 3 (zie nieuwsbrief van 24 augustus 2020) kunnen dit mogelijks ondersteunen.

Laag-risico-contacten ontvangen een brief en de gegevens van het CLB zodat ze contact kunnen opnemen indien ze vragen hebben.

Een melding van een coronabesmetting in een school kan nogal wat onrust veroorzaken. Telkens opnieuw doen school en CLB samen aan crisiscommunicatie. Communiceer snel, open en transparant. Eenmaal bepaald is wie tot de contacten behoort, is ook meteen duidelijk wie geen contact had. Om hen alvast gerust te stellen is een aangepaste voorbeeldbrief te vinden op de website.

 

Hier vind je de aangepaste documenten (Richtlijnen voor CLB bij een melding van COVID-19, de brief voor hoog-risico-contacten en de algemene brief voor niet-contacten) terug.

 

Hoe bepaal ik wie de hoog- en laag-risico-contacten zijn in de refter?

In de richtlijn van Sciensano voor laag-risico-contacten ‘Een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5m was.’, komt de ‘kamer’ overeen met de grootte van een klaslokaal, niet met een refter. Dit betekent dat niet alle leerlingen die in de refter eten en geen hoog- risico-contact hadden met de indexpersoon, meteen ook als laag-risico-contact moeten geclassificeerd worden. Als leerlingen per bubbel eten en er afstand voorzien is tussen de bubbels, dan hoeft men enkel de leerlingen binnen de bubbel van de indexleerling als contact te beschouwen.

 

Binnenkort vliegt nog een aangepaste versie van de hygiënemaatregelen voor CLB-consulten en vaccinaties jullie mailbox binnen.

 

Tot dan,

Anouk Vanlander

Share this