Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

De eerste schoolweek is voorbij. De aangepaste COVID-19-richtlijnen voor CLB werden in de loop van de afgelopen dagen meteen al in praktijk omgezet. Hier alvast een opsomming van de antwoorden op de meest populaire vragen van de week. En een aangepaste versie van de beslisboom voor kleuters.

Vergeet alvast niet om meldingen van bevestigde COVID-19 gevallen bij leerlingen of schoolpersoneel te registreren in de tabel die ondertussen ook op onze website te vinden is.

 

Aanvulling in de beslisboom voor kleuters!

De beslisboom voor kleuters is aangevuld zodat het correcte pad gevolgd kan worden voor kleuters met symptomen die in de klasbubbel zitten van een kleuterbegeleider met COVID-19.

Om beter te kunnen begrijpen waarop de richtlijnen zijn gebaseerd, is op is de verso-zijde van de beslisboom voor kleuters ook bijkomende duiding voorzien.

 

Beïnvloedt het dragen van een chirurgisch mondmasker de keuze om een contact als hoog- of laag-risico-contact te beschouwen?

In de richtlijnen van Sciensano wordt bewust gekozen om enkel rekening te houden met het gebruik van mondmaskers bij verzorgend personeel, omdat zij getraind zijn in het correct gebruik ervan. Bij contacttracing in scholen, wordt dus geen rekening gehouden met het type mondmasker dat gedragen wordt.

 

Moeten gezinsleden van een persoon die getest wordt in quarantaine in afwachting van het testresultaat?

In de herfst en winter zullen alsmaar meer mensen symptomen vertonen die kunnen wijzen op COVID-19. Maar de overgrote meerderheid van ‘mogelijke gevallen’ hebben géén COVID-19. Er moeten dan ook pas bijkomende maatregelen genomen worden voor een bevestigd geval (of waar het vermoeden zo sterk is dat het bijna als bevestigd geval beschouwd kan worden). Wel moet er uiteraard naar gestreefd worden om dit resultaat zo snel mogelijk beschikbaar te hebben en kan het geen kwaad om in deze wachttijd extra voorzichtig te zijn, bv. thuiswerk voor ouder indien dat een optie is, extra aandacht voor correct gebruik mondmasker bij buiten komen,...

 

Hoe beoordeel ik het type contacten bij jongeren in de klas?

Jongeren die les volgen in dezelfde ruimte als een indexleerling, worden sowieso als contacten beschouwd. De classificatie van de contacten hangt af van de mogelijkheid om de jongeren te identificeren die een nauw contact hadden omdat ze in dezelfde ruimte gedurende >15 minuten op minder dan 1,5 m afstand van elkaar zaten. Kunnen de hoog risico-contacten geïdentificeerd worden omdat leerlingen bv een vaste plaats hebben in de klas? Dan dienen enkel de rechtstreekse buren van de jongere in quarantaine te gaan en getest te worden. Krijgen de leerlingen in de klas geen vaste plaatsen, dan gaat de volledige (klas)bubbel in quarantaine en wordt de volledige groep getest.

 

Tot binnenkort,

Anouk

Share this