Beste CLB-directie
Beste CLB-arts of CLB- verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Het coronavirus nam geen vakantie. Er is heel wat gebeurd. 
Het bericht in bijlage biedt je een overzicht van nieuwe informatie en aanpassingen in de richtlijnen.

 

Met vriendelijke groeten en een  (veer)krachtige start van het schooljaar gewenst,

Anouk Vanlander
VWVJ-medewerker

 

 

nb_corona_rapport_15_20200824v3metlinkelz.pdf

Share this