Beste CLB-directie
Beste CLB-arts, CLB-verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Op de website van Sciensano zijn richtlijnen voor contacten van personen besmet met COVID-19 vermeld. Om de inhoud van de richtlijnen toegankelijker te maken, werden ze in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid door Wablieft hertaald. Ze werden meteen ook specifieker gemaakt voor de schoolcontext. Hierbij alvast de documenten voor de hoog-risico en laag-risico contacten

Vergeet niet om bij de geschreven richtlijnen voor contacten ook via mail, een sticker, visitekaartje,…  te vermelden wanneer de 14 dagen tijdens dewelke contacten alert moeten zijn, starten alsook de contactgegevens van het CLB.

Verder zullen de verschillende documenten op de website van de VWVJ ook aangepast worden aan de verfijnde beschrijving van de risicogroep voor een ernstig verloop (volwassenen) van COVID-19. De aangepaste lijst verscheen recent op de website van Sciensano.

 

Vriendelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this