Beste CLB-directie
Beste CLB-arts, CLB-verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Nu het aantal gevallen van COVID-19 gedaald is, is maandag 4 mei een nieuwe fase gestart. Sindsdien wordt elk mogelijk geval van COVID-19 getest. Bij een positief resultaat worden de indexpatiënt en zijn nauwe contacten gedurende 14 dagen thuis geïsoleerd.

Na de bevestiging met een positief laboresultaat, belt een callcenter de indexpatiënt op voor een contactonderzoek (zie ook folder van het Agentschap Zorg en Gezondheid https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_05052020.pdf). De nauwe contacten worden vervolgens door het callcenter gecontacteerd en krijgen advies, o.a. over de noodzakelijke thuisisolatie.

Tijdens het contactonderzoek wordt ook nagevraagd of de indexpatiënt de afgelopen 14 dagen aanwezig was in een collectiviteit. Er wordt dus bijvoorbeeld gevraagd of de indexpatiënt naar school ging voor les of opvang. Indien dit zo is, dan contacteert het callcenter het CLB. Op dat moment handelt de CLB-arts net zoals na een melding voor andere infectieziekten.

De richtlijnen voor CLB bij een melding van COVID-19 werden door de VWVJ in samenspraak met het agentschap Zorg en Gezondheid opgesteld op basis van de adviezen die gepubliceerd worden op de website van Sciensano. De adviezen van Sciensano worden in de loop van de tijd bepaald en aangepast in functie van de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en ontdekkingen, de mening van experten en de wetenschappelijke wereld, en de beschikbare middelen. In de richtlijnen voor CLB zitten om die reden zoveel mogelijk linken naar de website van Sciensano. Op die manier wordt steeds naar de meest actuele informatie verwezen.

De richtlijn voor CLB bij een melding van COVID-19 wordt als nieuwe fiche toegevoegd aan het Draaiboek Infectieziekten voor CLB.

 

Hartelijke groet en goede moed verder,

Anouk Vanlander

Share this