Leuven, 28 augustus 2020

Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid
 

Jullie zijn fantastisch!

De VWVJ lanceerde op 1 juli een oproep om data over COVID-19 in scholen voor schooljaar 2019-2020 retrograad te verzamelen en zo goed als alle (54/58) CLB’s tekenden present. Zoals jullie waarschijnlijk zagen via de media en onze nieuwsbrieven, zijn de resultaten van de CLB-data zeer waardevol geweest voor de beleidsmakers.

Ondertussen zijn we beter voorbereid. We gingen op zoek naar een handigere manier om data te registreren. Een manier die voor jullie handig kan zijn om snel clustervorming in scholen te detecteren en voor de VWVJ gebruiksvriendelijker is om de data te verwerken.

 

Welke data lever je aan?

Via deze link vind je de excell-tabel (update 09.2020) die hiervoor is opgemaakt. De eerste drie kolommen (blauwe letters) bevatten informatie die jullie helpt om meldingen te monitoren zodat clustervorming snel aan het licht komt. Deze informatie is niet voor de VWVJ bestemd. De overige kolommen (groene letters) zijn wel voor de VWVJ bestemd zodat analyses kunnen uitgevoerd worden op Vlaams niveau.

 

Hoe lever je de data aan?

Je levert de data aan per CLB (niet per arts!) aan de VWVJ via anouk.vanlander@vwvj.be. Hebben jullie zich over verschillende CLB’s heen georganiseerd om de vragen en meldingen rond COVID-19 op te vangen? Dan kunnen de data in één tabel aangeleverd worden. Vergeet dan niet te vermelden welke CLB’s betrokken zijn.

 

Wanneer lever je de data aan?

De schoolvakanties zullen een handige onderbreking zijn van de registraties. Daarom vragen we om de excell-tabel telkens bij de start van de schoolvakanties in te leveren. Alvast bedankt om de eerste lading data voor de periode 1-9-2020 tot en met 31-10-2020 ten laatste aan te leveren op 4 november 2020, ook indien er geen enkel geval gemeld zou zijn aan je CLB.


Alvast bedankt!

Anouk Vanlander

Share this