Beste directie
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Aanpassing richtlijnen – contacttracing - registratie

 

Aanpassing richtlijnen

De Interministeriële Conferentie keurde gisteren nieuwe test-prioriteiten goed, die zullen ingaan vanaf 21/10/2020. Concreet komt het neer op:

  • Omwille van onvoldoende testcapaciteit wordt voorrang gegeven voor testing aan symptomatische personen, personen die gehospitaliseerd moeten worden en nieuwe bewoners van residentiële collectiviteiten;
  • Asymptomatische hoog-risico contacten en reizigers uit rode zones worden tijdelijk niet meer getest, en dit tot en met 15/11/2020;
  • Bijgevolg kan de quarantaine niet op een veilige manier na 7 dagen beëindigd worden en wordt de standaard-duur verlengd tot 10 dagen;
  • Er geldt een uitzondering voor personeel in de gezondheidszorg, die nog steeds op dag 5 getest kunnen worden en, bij negatief resultaat, na 7 dagen de quarantaine mogen stoppen;
  • Elke persoon (hoog-risico contact of niet) die mogelijke symptomen van COVID-19 ontwikkelt, moet getest worden.

 

De richtlijn, brieven en beslisbomen werden hieraan aangepast.

 

Contacttracing door CLB - Stap voor stap

In veel CLB’s worden extra collega’s ingeschakeld in de contacttracing. Dit document is ontwikkeld om hen te ondersteunen bij hun nieuwe opdracht en kan misschien ook een houvast zijn voor de meer ervaren tracers.

 

Registratie data COVID-19 meldingen

Jullie registreren data naar aanleiding van COVID-19 meldingen aan CLB. Dit is o.a. heel waardevol voor beleidsmakers. Ondertussen heeft het Departement Onderwijs besloten om de verzameling van de data via de CLB-netten te laten verlopen. De VWVJ zal dus, in tegensteling tot wat in september via een nieuwsbrief werd aangekondigd, eind oktober geen data meer opvragen.

 

Goede moed!

Anouk Vanlander

Share this